Dr. Milan Horňák

Pracujem ako archeológ a skúmam minulosť nielen Turčianskej kotliny.

Skryté v čase, skryté v lese: Sklabinský Podzámok - Katova skala

Pohľad na hradisko Katova skala

V lesoch Turčianskej kotliny sú okrem prírodných krás skryté dávne stopy osídlenia našich predkov. Dlhé letné dni sú stvorené, aby ste odhalili tieto tajomné miesta. Na krátko vám ich skúsim predstaviť. Dnes: Hradisko Sklabinský Podzámok - Katova skala.

 

Najmohutnejšou kamennou dominantou Dolného Turca je nepochybne skalné bralo Katova skala, ktoré sa týči na obcou Sklabinský Podzámok. Tí, z nás, čo si už dopriali výhľad z jej vrcholu, potvrdia, že je odtiaľto vidno celý Turiec. A práva táto výhodná poloha, pri starej obchodnej ceste známej v stredoveku ako Via magna, zaujala našich predkov, ktorý tu vybudovali praveké hradisko, ktoré na základe nálezov tu nájdených môžeme zaradiť medzi najvýznamnejšie archeologické pamiatky v Turci.

 

Hradisko na Katovej skale bolo založené v mladšej dobe bronzovej (1200- 900 p.n.l), kedy bolo využívané ako obetné a kultové miesto. Poukazujú na to nálezy bronzových nádob (obr. 2), ktoré tu boli nájdené. V neskorej dobe bronzovej a staršej dobe železnej (900-750 p.n.l.), sa stalo hradisko centrom severného Turca (obr.3).

 

Samotné hradisko bolo veľké 2,7 ha, pričom v najvyššej časti bolo dodatočne opevnená akropola s rozlohou 0,28 ha. Jeho význam potvrdzujú nálezy bronzových zbraní a šperkov ako aj tisícky jantárových korálikov pôvodne pochádzajúcich z Baltskej oblasti (obr. 4).

 

Obr.2 Bronzová nádoba a náramenice (podľa Pieta –Veliačik 2014)

 

 

Obr.3. Hypotetická rekonštrukcia opevnenia hradiska Katová skala (autor: M. Horňák a I.Furuglák)

 

 

Obr. 4. Nález bronzových spôn a jantarových korálikov (podľa Pieta –Veliačik 2014)

 

 

Nálezy bronzových streliek nomádskeho typu zase dokazujú, že hradisko napadli a pravdepodobne aj dobyli tráko-kimérske nomádske kmene, ktoré začiatkom koncom 8. storočia pred n.l. vtrhli z ukrajinských stepí do Karpatskej kotliny. Snahu obrancov uchrániť hradisko potvrdzuje nález depónie kamenných projektilov – žulových okruhliakov, ktoré sme v roku 2015 našli pod koreňmi vyvráteného stromu v priestore akropoly hradiska (obr. 5). S hradiskom je spojený aj nález pohrebiska – cca 30  urnových hrobov - preskúmaného priamo v dedine Sklabinský Podzámok.

 

Obr.5 Nález kamenných projektilov do praku

 

 

Hradisko opätovne oživlo na prelome letopočtov, kedy bolo obnovené a získalo svoj predchádzajúci význam v období púchovskej kultúry. Práve z tohto obdobia mal pochádzať unikátny nález prepúšťacej tabuľky rímskeho legionára. Žiaľ ide o nepotvrdený nález, pretože mal byť nájdený ilegálnym detektorovaním. V tomto období sa osídlenie nekoncentrovalo len na hradisko. Kopaním novej lesnej cesty v masíve Katovej skaly, ktorá výrazne zdevastovala turistický chodník, bolo poškodené aj sídlisko púchovskej kultúry. 

 

Najmladšie osídlenie Katovej skaly pochádza z 13. stor. kedy tu bol v priestore priamo nad skalnou vyhliadkou postavený stredoveký hrádok opevnený priekopou a drevenou palisádou. Tento hrad bol predlokačným opevnením známejšieho Sklabinského hradu, ktorý leží na protiľahlom kopci. Zanikol pravdepodobne počas vojen medzi bratríkmi a kráľom Matejom Korvínom v polovici 15.stor.

Ohodnoťte blog:
10
VÚC: keď kandidát, tak odborník, nie politik s uni...
Zoseknutá krása Turčianskych lesov

Príbuzné blogy