Dr. Milan Horňák

Pracujem ako archeológ a skúmam minulosť nielen Turčianskej kotliny.

VÚC: keď kandidát, tak odborník, nie politik s univerzálnym programom

Dr. Milan Horňák

"Ak vieš o tom, že spoločnosť nefunguje tak ako by mala, môžeš zostať pasívny, to je tvoje právo, ale môžeš sa veci snažiť zmeniť, to je tvoja zodpovednosť."

 

Známy citát, ktorý v čase volieb do samosprávy naberá opäť na aktuálnosti. Dňa 4. novembra 2017 sa budú konať voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Ako nezávislý kandidát za okres Martin sa budem aj ja uchádzať o dôveru voličov. Predtým, ako odpoviem na otázku, prečo kandidujem a čo viem ponúknuť kraju, v ktorom som vyrastal a v ktorom žijem, si pripomeňme, čo vlastne riešia poslanci vyššieho územného celku?

 

Hlavnými činnosťami, ktoré sa riešia z pozície Žilinského samosprávneho kraja sú doprava (cesty 2. a 3. triedy), zdravotnícke zariadenia, sociálne služby, školstvo 2. stupňa – t. j. stredné školy, aktivity smerujúce ku regionálnemu rozvoju - predovšetkým pre potreby cestovného ruchu, prevádzkovaniu rôznych kultúrnych inštitúcií a nakoniec aktivitám smerujúcim k ochrane a prezentácii kultúrnych, historických a prírodných pamiatok a zvyklostí regiónu.

 

Počas mojej práce som v často v teréne a preto dôverne poznám región, ktorým sa chcem zaoberať ako poslanec VÚC

 

Ak som sa rozhodol kandidovať za poslanca Žilinského samosprávneho kraja, tak je to prirodzeným vyústením mojich aktivít archeológa, pedagóga a milovníka prírody (nadšeného turistu a jaskyniara). Neuvádzam ako dôvod tie tuctové frázy, že Turiec si zaslúži viac, že kandidujem preto, lebo mám rád svoj región, že chcem byť iný, ako súčasní poslanci a idem všetko meniť. Myslím, že to naozaj netreba. Veď bez pozitívneho vzťahu ku svojmu rodnému regiónu, môže kandidovať iba politický profitér. A to ja určite nie som.

 

Akým témam sa teda chcem a môžem venovať?

 

Nuž, predovšetkým tým, ktorým sa rozumiem, a ktorým sa už roky profesionálne venujem. Nie som človek, ktorý má pocit, že sa musí ku všetkému vyjadrovať a všetkému sa rozumie. Na základe mojej profesie a záujmu si ako poslanec ŽSK za Turčiansky región moju prácu predstavujem nasledovne:

 

  1. Presadzovať návrhy a riešenia spojené prezentáciou kultúrnych tradícií a historických pamiatok potrebných pre rozvoj cestovného ruchu v Turci – zoznámte sa s mojimi doterajšími aktivitami: https://www.facebook.com/dr.milan.hornak/
  2. Presadzovať návrhy a riešenia pre citlivejší prístup ku ťažbe dreva v Turci s dôrazom na rekultiváciu lesov a zachovania turisticky atraktívnych lesov Veľkej a Malej Fatry. Môj postoj je vyjadrený aj rozsiahlejšou občianskou aktivitou Lesy Turca - www.lesyturca.sk
  3. Vytvárať priestor na verejnú diskusiu pre odborníkov a záujmové združenia, aby sa mohli vyjadriť a posúdiť spoločensky prospešné návrhy týkajúce sa sociálnych a pedagogických tém (napr. prevádzkovaniu domova dôchodcov, problematike zdravého stravovania v školách pod správou ŽSK a podobne).

 

Najbližšie dva mesiace budú mesiacmi, kedy všetci kandidáti budú predstavovať svoje vízie. Osem kandidátov, ktorí získajú najvyšší počet hlasov, bude zvolených. Ja iba vyslovím nádej, že my, Turčania, si vo voľbách dňa 4. novembra 2017, vyberieme si volených zástupcov podľa ich dlhodobej vízie a práce alebo podľa ad hoc „selfičiek“, neúprimných sloganov a tém, ktoré budú kandidátmi len teraz, v rámci volebnej kampane vymyslené, prezentované, a ktoré možno ani VÚC nerieši. Pretože, priatelia, len dlhodobá práca má zmysel.

 

BLOG OBSAHUJE POLITICKÚ REKLAMU

OBJEDNÁVATEĽ: Milan Horňák, Martin, DODÁVATEĽ: METRO, o. z., M. Dulu 46, 036 01 MT, IČO: 423 461 18

Ohodnoťte blog:
7
Osídlenie obce Bystrička vo svetle archeologických...
Skryté v čase, skryté v lese: Sklabinský Podzámok ...
 

Výber redakcie