Literárne múzeum SNK

Literárne múzeum SNK je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárno-múzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj literatúry a knižnej kultúry Slovenska a Slovákov, vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí.

Information