Reklama

Národný dom

Priestor s jedinečným odkazom našich predkov, ktorý vytvára v Národnom dome viac ako sto rokov to, čomu sa hovorí genius loci. Jeho obnovený duch môže v súčasnom Slovenskom komornom divadle poslúžiť k tomu, aby sa nechalo inšpirovať niekdajšou polyfunkčnosťou budovy a dodalo priestorom divadla širší rozmer aj využitie.

Information

Doprava v regióne