Reklama

Štúdio SKD Martin

V roku 1994 bolo uvedené do prevádzky Štúdio, ktoré ponúka svojím technickým a priestorovým vybavením široké možnosti využitia. Okrem pravidelnej divadelnej produkcie sú v priestoroch Štúdia organizované významné kultúrne a spoločenské podujatia. V Štúdiu je možnosť výroby zvukového záznamu na vysokej technickej úrovni. Priestory Štúdia sú vhodné aj na realizáciu rôznych programov pre televízne spoločnosti.

Information

Nasledujúce podujatia na tomto mieste

Zem pamätá

Autorský divadelný projekt, hudobná biografia Karola Duchoňa v réžii renomovaného českého režiséra Jiřího Havelku.

štvrtok, 28. marec 2019 do sobota, 30. marec 2019