Múzeum Andreja Kmeťa

Slovenské národné múzeum - Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo v roku 1964. Sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Information
Reklama