Reklama

Kultúrna sála Kriváň, Vrútky

Priestory na realizáciu kultúrnych, kultúrnovýchovných a spoločenských podujatí. Kultúrnospoločenská sála s kapacitou 120 návštevníkov je vhodná na prenájom rodinných osláv, spoločenských podujatí, výstav, koncertov a prednášok.

Information

Doprava v regióne