Turčianska knižnica

Turčianska knižnica v Martine je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Jej poslaním je sprístupňovať informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu. Turčianska knižnica usporadúva kultúrno – výchovné podujatia pre deti i dospelých a sprístupňuje internet pre všetky vekové kategórie.

Information
Reklama

Doprava v regióne