Turčianske kultúrne stredisko

Hlavným poslaním TKS je vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie tradícií a zabezpečovania kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov v rámci územnej pôsobnosti okresov Martin a Turčianske Teplice.

Information

Mesačný kultúrny program

  • Mesto Martin
  • SKD Martin
  • Turčianska galéria
  • Kino Strojár