Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Obecný úrad

Dražkovce 45
PSČ: 038 02
https://www.obecdrazkovce.sk/
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421434131862

Dražkovce

1056 obyvateľov

História

Osídlenie je tu dokumentované z konca mladšej kamennej doby. Ondrej Ivanka, ktorý  sa v roku 1218 s uhorským kráľom Jeruzalemským zúčastnil na výprave v Svätej zemi proti pohanom ju pomenoval Jurdánskou zemou. Po šťastlivom návrate  z výpravy domov bol za hrdinskosť odmenený majetkom medzi potokmi Jordán a Cedrón.

Táto krajina bola rozdrobená a znovu delená za panovania kráľa Bela IV. Za preukázané služby kráľovi Belovi IV. ju dostali bratia Dražkov a Mikola. Patrila k zemianskym osadám a najznámejším zemianskym rodom boli Dražkovski. Jordánska zem bola behom 200 rokov, končiac rokom 1405, jej obyvateľmi rozkúskovaná.

V roku 1582 bola založená prvá evanjelická škola a v roku 1902 bola postavená ľudová škola, zbrojnica PO a budova fary pri rímsko-katolíckom kostole. V tomto období sa postavil aj mlyn. Veľká výstavba rodinných domov novšieho typu sa začala po parcelácii obce r. 1946, kedy sa obec značne rozrástla.

V celej histórii obce sa jej obyvatelia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat. V dávnej minulosti sa živili tiež ako chýrni turčianski olejkári a šafraníci. Ťažké sociálne pomery v rokoch I. svetovej vojny donútili viacerých občanov opustiť svoj rodný kraj a odísť za prácou do Ameriky a Kanady. Najstaršími povolaniami v obci boli mlynár, mäsiar a kováč, neskoršie pribudli aj krajčírky a v jednom období sa v obci vyrábalo aj pivo.

Erb

Erb vychádza z obecnej pečate z 19. storočia.

Pamiatky

Okrem cirkevnej pamiatky – kostola sv. Heleny z roku 1300, sa v obci nachádza kúria rodiny Lehotských z prvej polovice 18. storočia a kúria rodiny Búľovských z 19. storočia. V katastri obce je významné archeologické nálezisko.

Osobnosti

V Dražkovciach sa narodil Július Vanovič, spisovateľ a publicista, redaktor Slovenských pohľadov, redaktor Mladej tvorby a pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Známym rodákom je i Ján Vanovič, slovenský politik, advokát a signatár Martinskej deklarácie.

Turizmus

---