Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Obecný úrad

Kollárovo námestie 314/10
PSČ: 038 21
http://www.mosovce.sk/
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421434944100

Mošovce

1361 obyvateľov

História

Na území obce archeológovia objavili nálezy predmetov z neskorolaténskej doby. Najstaršia zachovaná písomná zmienka pochádza z roku 1233. Pôvodne boli Mošovce kráľovskou osadou, ktorej udelil mestské práva kráľ Ludovít I. v roku 1378. Ako výsadné zemepanské mesto sa Mošovce dostali do závislosti hradu Blatnica.

Neskôr obec patrila sklabinskému panstvu a rodu Révaiovcov. V 16. storočí boli Mošovce najľudnatejšou obcou v Turci. V 16. storočí v obci existovala latinská evanjelická škola. Obec bola známa ako centrum remeselníckej výroby a obchodu, predovšetkým obuvníctva, kožušníctva a olejkárstva. V roku 1793 tu bola zriadená lekáreň.

Erb

Cirkevný motív erbu predstavuje Sv. Trojicu podľa pečatidla obce zo 17. storočia.

Pamiatky

V obci sa nachádza viacero kultúrnohistorických pamiatok. Rokokovo-klasicistický kaštieľ Révaiovcov z druhej polovice 18. storočia stojí na okraji rozsiahleho anglického parku. V 20. storočí bol prestavaný na ubytovacie zariadenie. V mauzóleu v štýle secesnej pseudogotiky je umiestnené Múzeum mošovských remesiel. Secesný skleník pochádza z roku 1800. Neogotický rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1912 až 1913. Neoklasistický evanjelický kostol pochádza z roku 1864.

Osobnosti

Mošovce dali slovenskému národu veľa významných osobností. Rodákom z Mošoviec bol Ján Kollár - významný kňaz, básnik a zberateľ ľudovej slovesnosti. Pomník Jána Kollára sa nachádza na námestí v nadživotnej veľkosti . Pamätná izba sa nachádza v zachovanej časti jeho rodného domu. Z Mošoviec pochádza básnik, literárny historik a organizátor kultúrneho a osvetového života Štefan Krčméry, ako aj hudobný skladateľ a pedagóg Frico Kafenda.

Turizmus

Mošovce sú známym rekreačným strediskom s termálnym prameňom, pri ktorom sa nachádza areál Drienok s bazénmi a ihriskom. Prírodnou zaujímavosťou okolia Mošoviec je sústava alejí a brehových porastov starých 50 až 180 rokov známa ako Mošovské aleje. Komplex historických alejí a zelene vytvára esteticky pôsobivú mozaikovite rozčlenenú krajinu, citlivo nadväzujúcu na lesné komplexy Veľkej Fatry.