Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Obecný úrad

Socovce 33
PSČ: 038 43
http://www.socovce.sk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421434933192

Socovce

230 obyvateľov

História

Na území Socoviec boli objavené archeologické nálezy z  bronzovej doby a z čias staroslovienskeho osídlenia. Územie obce bolo vymedzené v roku 1258.  Už v 12. storočí bola druhým najväčším kultovým miestom kraja. Priestranstvo pred kostolom sa po nedeľných bohoslužbách zmenilo na trhové miesto; ide o najstaršie obchodné centrum Turca.

Osud Socoviec bol dlhé obdobie spätý s kláštorom v Znievskom Podhradí. Rytmus života obce, pravdepodobne, udávali zemianske rodiny.  Socovce sa až do 19. storočia skladali z troch samostatných sídelných celkov - vlastných Socoviec, nazývaných aj Veľké Socovce, Malých Socoviec, a Svätej Mary s kostolom a farnosťou. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom. V prvej polovici 20. storočia sa rozvinulo aj výšivkárstvo a košikárstvo.

Erb

Ľalia, ako atribút Panny Márie, v strede hlavy štítu upozorňuje na historickú pečať Veľkých Socoviec z 18. storočia, dve labute, typické pre danú obec, symbolizujú tiež dvoje, kedysi samostatné obce Veľké a Malé Socovce.

Pamiatky

Na vrchu Stráža kvôli jeho strategickej polohe (blízkosť Jantárovej cesty) vzniklo už v praveku hradisko, ktoré bolo obývané až do doby rímskej. Dnes si návštevníci z tejto doby môžu všimnúť pomerne zachovaný systém umelých násypov, ktoré boli súčasťou mohutného opevnenia jednotlivých nádvorí. Kostol Narodenia Panny Márie z 13. storočia je situovaný na svahu vyvýšeniny Stráž.

Osobnosti

Z obce pochádzal farár František Bulla ako aj významný slovenský redaktor a prekladateľ ruskej literatúry Ján Ferenčík.

Turizmus

Nad obcou sa týči vrch Stráža, ktorého nadmorská výška je 534 m n. m. V tesnom susedstve Socoviec sa nachádza národná prírodná rezervácia Kláštorské lúky. Jedná sa o vzácnu botanickú lokalitu s výskytom vlhkomilných spoločenstiev a viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Toto územie zároveň predstavuje významnú migračnú lokalitu sťahovavého vtáctva. Prírodná rezervácia chráni najcennejší neregulovaný úsek meandrujúceho toku Turca.