Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Obecný úrad

Námestie SNP 31
PSČ: 038 52
http://www.sucany.sk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421434241010

Sučany

4772 obyvateľov

História

Vyvýšeninu nad obcou si za svoje sídlo pred 2500 rokmi vybrali Kelti. Na území obce existovalo sídlisko púchovskej kultúry zo staršej rímskej doby. Sučany patria medzi lokality nepretržite osídlené slovanskými kmeňmi, čo potvrdzujú nálezy z 9. až 12. storočia. Písomne je obec doložená z roku 1264. V 13. storočí sa vytvorilo sučianske panstvo do ktorého patrili obce Podhradie, Konské, Nolčovo a Krpeľany. Strediskom panstva bol spočiatku kamenný hrad nad obcou Podhradie, neskôr od 15. storočia hrádok v Sučanoch a nakoniec od 18. storočia kaštieľ pod Skalou v Sučanoch.

Kráľ Karol Róbert udelil Sučanom v polovici 14. storočia mestské výsady. Od 15. storočia bol v Sučanoch hospodárky významný sklad poľskej soli a do 19. storočia bolo rozšírené šafraníctvo. Sučany patrili vždy  medzi veľké turčianske obce a na rozdiel od Martina, neviedli spory o uznanie mestských práv. Sučianske panstvo zaniklo v polovici 19. storočia a Sučany sa postupne stali veľkou priemyselnou obcou.

V polovici 18. stor. sa usadili v Sučanoch Židia a v pomerne krátkej dobe sa stali úspešnými obchodníkmi a podnikateľmi, v 19. stor. im patrila väčšina obchodov, priemyselných podnikov a krčiem. Roku 1820 si postavili synagógu, vytvorili židovskú náboženskú obec a vlastnú školu. Koncom 19. storočia tu fungovali tri priemyselné liehovary, likérka s octárňou, tehelňa, parná píla, sódovkáreň aj Slovenská banka. Počas 1.svetovej vojny Sučany veľmi schudobneli.

Vznikom ČSR sa zmenila politická situácia na Slovensku, znamenala koniec maďarizácie a útlaku uhorskej vlády. To malo vplyv na nebývalú politickú a kultúrnu aktivitu občanov Sučian.

Erb

Erb zobrazuje motív miestnych sakrálnych objektov z roku 1994.

Pamiatky

Významnou dominantou obce je ranogotický rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie z konca 13. storočia, ktorý bol neskôr prestavaný v barokovom štýle. Ďalšou kultúrnou pamiatkou obce je stĺp hanby - pranier z prvej polovice 19.storočia. Pamiatkovým objektom je aj rodný dom Ďurka Langsfelda s pamätnou tabuľou. V obci sa nachádza aj  spoločný hrob 55 partizánov padlých v SNP. 

Osobnosti

V Sučanoch sa narodil Daniel Sinapius-Horčička, významný predstaviteľ barokovej literatúry a autor prvej zbierky slovenských prísloví. Zo Sučian pochádza aj legendárny dobrovoľník Ďurko Langsfeld, ktorý aktívne pôsobil v povstaní Slovákov proti maďarskému útlaku v rokoch 1848 a 1849 ako aj významná postava moderných slovenských dejín, politik Milan Hodža, ktorého meno nesie aj miestne Bilingválne gymnázium. V Sučanoch sa narodil i spisovateľ Rudo Moric.

Turizmus

Sučany tvoria bránu medzi Turcom a Liptovom. Ponúkajú možnosti pešej turistiky do Sučianskej doliny. Zo Sučian sa dá napojiť na viaceré cyklotrasy.