Socovce

245 obyvateľov

4.0/5 rating 1 vote
Socovce

História obce

 

Na území Socoviec boli objavené archeologické nálezy z  bronzovej doby a z čias staroslovienskeho osídlenia. Územie obce bolo vymedzené v roku 1258.  Už v 12. storočí bola druhým najväčším kultovým miestom kraja. Priestranstvo pred kostolom sa po nedeľných bohoslužbách zmenilo na trhové miesto; ide o najstaršie obchodné centrum Turca.

 

Osud Socoviec bol dlhé obdobie spätý s kláštorom v Znievskom Podhradí. Rytmus života obce, pravdepodobne, udávali zemianske rodiny.  Socovce sa až do 19. storočia skladali z troch samostatných sídelných celkov - vlastných Socoviec, nazývaných aj Veľké Socovce, Malých Socoviec, a Svätej Mary s kostolom a farnosťou. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom. V prvej polovici 20. storočia sa rozvinulo aj výšivkárstvo a košikárstvo.

 

Erb

 

Ľalia, ako atribút Panny Márie, v strede hlavy štítu upozorňuje na historickú pečať Veľkých Socoviec z 18. storočia, dve labute, typické pre danú obec, symbolizujú tiež dvoje, kedysi samostatné obce Veľké a Malé Socovce.

 

Kultúrne a historické pamiatky

 

Na vrchu Stráža kvôli jeho strategickej polohe (blízkosť Jantárovej cesty) vzniklo už v praveku hradisko, ktoré bolo obývané až do doby rímskej. Dnes si návštevníci z tejto doby môžu všimnúť pomerne zachovaný systém umelých násypov, ktoré boli súčasťou mohutného opevnenia jednotlivých nádvorí. Kostol Narodenia Panny Márie z 13. storočia je situovaný na svahu vyvýšeniny Stráž.

 

Osobnosti a známi rodáci

 

Z obce pochádzal farár František Bulla ako aj významný slovenský redaktor a prekladateľ ruskej literatúry Ján Ferenčík.

 

Prírodné krásy a turizmus

 

Nad obcou sa týči vrch Stráža, ktorého nadmorská výška je 534 m n. m. V tesnom susedstve Socoviec sa nachádza národná prírodná rezervácia Kláštorské lúky. Jedná sa o vzácnu botanickú lokalitu s výskytom vlhkomilných spoločenstiev a viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Toto územie zároveň predstavuje významnú migračnú lokalitu sťahovavého vtáctva. Prírodná rezervácia chráni najcennejší neregulovaný úsek meandrujúceho toku Turca.

 

Súčasnosť obce

 

V obci pôsobí Únia žien a Dobrovoľný hasičský zbor.

 

Zdroj: Podolák, P., Turiec – Turistický sprievodca, Dajama, 2003

Zdroj: Pamiatkový úrad SR - Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Martin

Zdroj: www.socovce.sk

Adresa

  • Názov: Socovce
  • Ulica: Socovce 33
  • PSČ: 03843
  • Časť: Okres Martin

Kontakt

  • Tel.: +421434933192
  • Mobil: +421904502650
  • E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mapa