Subjekty začínajúce B

Bazovský, Miloš Alexander

Bazovský, Miloš Alexander

maliar, grafik, národný umelec

Bodenek, Ján

Bodenek, Ján

spisovateľ, redaktor