Zobrazenie položiek podľa značky: Príbovce

piatok, 07 september 2018 11:21

Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

V nedeľu 2.9.2012 sa v Evanjelickom cirkevnom zbore a.v. Príbovce konali už tradičné Slávnostné služby Božie s požehnaním k začiatku školského roka.

Označené v

Minulý víkend, 28. júna 2018, usporiadali starostovia obcí Benice, Príbovce a Rakovo už XVII. ročník Futbalového turnaja starostov obcí o putovný pohár. Tento turnaj sa od roku 2002 koná každoročne na futbalovom ihrisku Telovýchovnej jednoty Dynama Príbovce v Beniciach, aj keď v jeho začiatkoch bola účasť divákov početnejšia. Tento ročník organizačne zabezpečovala obec Príbovce.

Označené v
piatok, 27 júl 2018 09:39

Letný koncert v Príbovciach

Dňa 21.7.2018 sa o 19.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal Letný koncert dobového a chrámového spevu, s cieľom oslavovať krásu hudby a spevu, v podaní „Tria Sanguinis“, speváckeho zoskupenia, píšuceho svoju históriu od 1.1.2017.

Označené v

Dva mesiace letných prázdnin sú obdobím rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj „Letná biblická škola“, ktorú už tradične organizuje ECAV Príbovce, a je najväčšou vnútromisijnou akciou organizovanou domácim evanjelickým cirkevným zborom. V dňoch  9. až 13. júla 2018 sa stretlo 22 detí od 5 do 12 rokov z Príboviec a obcí, spadajúcich do obvodu cirkevného zboru, pod vedením farárky Zuzany Szabóovej.

Označené v

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbolu bolestnej a martýrskej smrti Majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko).

Označené v
utorok, 10 júl 2018 09:40

Turnaj v malom futbale v Príbovciach

Letné mesiace sú pre mnohých synonymom oddychu, voľna a relaxu. K letu patrí aj organizovanie množstva rôznych športových podujatí, ku ktorým patria aj tzv. „pľacové" turnaje.

Označené v
štvrtok, 21 jún 2018 22:49

S Albatrosom sa cestovalo na MDD do Valtíc

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý sa každoročne oslavuje v mnohých krajinách sveta  1. júna, sa na trati Bratislava, hl. stanica – Kúty – Břeclav (ČR) – Valtice (ČR) a späť uskutočnil celodenný výlet vláčikom ťahaným  historickým parným rušňom 498104 ALBATROS.  Podujatie,  s názvom „S Albatrosom na MDD do Valtíc“, zorganizovalo pre deti, 2. 6. 2018,   Občianske združenie Albatros,  za  pomoci svojich partnerov, ktorí pripravili deťom bohatý program.

Označené v

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 27. mája 2018, potvrdzujú konfirmandi svoju krstnú zmluvu. No tento rok sa konfirmácia nekonala. Neboli totiž žiadne deti, ktoré absolvovali konfirmačnú prípravu.

Označené v
utorok, 08 máj 2018 09:16

Prednáškové popoludnie v Príbovciach

Cirkevný zbor ECAV Príbovce v spolupráci s iniciatívou Za lepšie Príbovce zorganizovalo dňa 29.4.2018 prednáškové popoludnie na tému „Život ženy v dnešných časoch“.

Označené v

Po minuloročnom sklamaní, keď nad obcou Príbovce nebol vztýčený obecný „máj“, majú Príbovce tento rok obecné „máje“ hneď dva.

Označené v
Strana 5 z 8