Zobrazenie položiek podľa značky: Príbovce

nedeľa, 22 október 2017 22:15

Seniorálne stretnutie spevokolov Turca

V nedeľu 15.októbra 2017 sa v evanjelickom chráme v Príbovciach stretlo dvanásť zborových spevokolov a jeden detský spevokol z cirkevných zborov ECAV: Príbovce, Súľov-Hradná, Martin, Slovenské Pravno, Ivančiná, Necpaly, Háj, Záturčie, Turany, Mošovce, Blatnica, Sučany na už tradičnej prehliadke Seniorálnych stretnutí spevokolov Turca.

Označené v
nedeľa, 01 október 2017 18:59

Deťom priblížia tradície Turca

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II., ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Dňa 1. septembra 2017 o 19.30 hod. sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert s cieľom oslavovať krásu hudby a umenia. Detský spevokol „Soľničky zeme“, ktorý pod vedením kantorky Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri ECAV Príbovce, ešte v roku 2016 vydal svoje prvé CD pod názvom: „Konaj svoje dielo“. Nakoľko kantorka mala mamičkovské povinnosti, až dnes ho počas koncertu dodatočne uviedli do života a predstavili tak širokej verejnosti.

Označené v

Pri príležitosti 180.výročia pamiatky posvätenia chrámu a slávnostného posvätenia zrekonštruovanej zvonice v Zelenom (CZ Poltár) sa dňa  27.augusta 2017 konali Slávnostné služby Božie, ktoré svojou prítomnosť obohatili aj členovia CZ Príbovce a „Soľničky zeme“, detský spevokol pôsobiaci pri Evanjelickom cirkevnom zbore augsburského vyznania v Príbovciach.

Označené v
pondelok, 07 august 2017 22:56

Harfový recitál v Príbovciach

Dňa 21. júla 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal „Harfový recitál“ s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia. Podujatie bolo spojené s dobrovoľnou finančnou zbierkou, ktorej výťažok bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa. Prvý koncert na jeho záchranu sa uskutočnil pod vedením zborovej kantorky už 29.8.2015.

Označené v

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 14. júla o 20.00 hodine pripomenuli spomienkovým stretnutím Majstra Jana Husa, keďže uplynulo už 602 rokov od jeho upálenia v Kostnici (Nemecko). Stretnutie bolo pôvodne naplánované na 7.júla, ale pre nepriaznivé počasie bolo preložené na neskorší termín.

Označené v
streda, 12 júl 2017 12:29

Turnaj v malom futbale v Príbovciach

Letné mesiace sú pre mnohých synonymom oddychu, voľna a relaxu. K letu patrí i organizovanie množstva rôznych športových podujatí. Populárne sú v mnohých obciach tzv. "pľacové" turnaje. V obci Príbovce sa takýmto turnajom stal historický prvý futbalový turnaj v malom futbale, v ktorom sa stretli milovníci futbalu rôznych vekových kategórií z okolitých obcí.

Označené v

V evanjelickom kostole a.v. v Príbovciach  bola už tradične na sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na nedeľu 11.júna 2017, si svoju krstnú zmluvu potvrdili jedenásti konfirmandi, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu viedol Marek Szabó, zborový farár.

Označené v

Martin (22. mája 2017) – Obyvatelia Turca sa tešia na rekonštrukciu nevyhovujúcej betónovej cesty. Na ceste I. triedy z Turčianskych Teplíc do Príboviec sa dnes začali stavebné práce za účasti ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpáda Érseka. Pätnásťkilometrový úsek bude obnovený s podporou eurofondov prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Príbovčania majú už v poradí ôsmy rok svoj obecný kalendár. Kalendár, okrem štandardného rozdelenia času a užitočných informácii o štátnych sviatkoch, pamätných dňoch a obecných akciách, je nositeľom zaujímavosti z obce. Kalendár je určený pre všetkých, ktorí za svoj domov pokladajú Príbovce a z rôznych dôvodov majú k nim blízky vzťah, pre všetkých, ktorí akokoľvek pomáhajú obec chrániť a rozvíjať.

Označené v
Strana 7 z 8