Zobrazenie položiek podľa značky: Príbovce

nedeľa, 20 november 2016 22:10

Zborové „trojdnie“ v Príbovciach

Vyvrcholením osláv 233. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach, 115. výročia posvätenia chrámu bolo zborové „trojdnie“ v dňoch 18. až 20. novembra 2016 pri príležitosti posviacky zrekonštruovaného oltára Ukrižovania.

Označené v
nedeľa, 13 november 2016 00:00

Medzinárodný deň vojnových veteránov

Aj Evanjelický cirkevný zbor a.v. Príbovce, tak ako množstvo ďalších cirkevných zborov po celom sveter, si dňa 11. novembra pripomenul padlých vojakov z 1. svetovej vojny, ale aj všetky obete vojen a ozbrojeného násilia.

Označené v

Opäť po roku prišiel čas, kedy si aj v Príbovciach spomenuli na všetkých našich blízkych, ku ktorým sa dnes môžu vrátiť už len v spomienkach. Už tradične prichádzali aj v nedeľu 30.10.2016 do Domu smútku v Príbovciach tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých, chceli spoločne uctiť všetkých, ktorí od nás už navždy odišli.

Označené v
utorok, 04 október 2016 18:21

Zlatí konfirmandi v Príbovciach

Ešte sme nezabudli na konfirmáciu mládeže, ktorá sa konala na Sviatok Svätej Trojice v Ev. a. v. kostole v Príbovciach, a už je tu opäť konfirmácia. Tentoraz je to „zlatá konfirmácia“ ktorá sa uskutočnila v rámci slávnostných služieb Božích v Evanjelickom chráme v Príbovciach.  Jubilujúci konfirmandi sa stretli v hmlisté ráno dňa 2.10.2016 na prekrásnej jubilejnej slávnosti po 50 rokoch.

Označené v

V nedeľu 25. septembra 2016 sa v ECAV Príbovce konali špeciálne Služby Božie. Do vínneho kmeň Pána Ježiša zaštepili vo sviatosti krstu svätého šesť detí - Zuzku, Hanku, Juraja, Simonku, Jakuba a Michala.

Označené v

V sobotu 28. septembra 2013 o 17:00hod. sa v evanjelickom kostole v Príbovciach opäť rozozvučali zvony... zhromaždení diváci sa započúvali do programu, v ktorom sa mali možnosť dozvedieť o svojich zvonoch niečo, čo doposiaľ nevedeli.

streda, 25 september 2013 09:44

Príbeh zvonov z Príboviec

Pozývame vás na podujatie Turčianskeho kultúrneho strediska - "Príbeh zvonov z Príboviec", ktoré sa uskutoční v sobotu 28.septembra 2013 o 17:00h v evanjelickom kostole v Príbovciach.

pondelok, 20 máj 2013 23:39

Príbeh valčianskych zvonov

Historické zvony sú súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva. Ide o pamiatky ťažko prístupné. Projekt sa vo svojej podstate venuje sprístupneniu zvonov laickej verejnosti. V jeseni minulého roku uviedli prvý program – o príbehu zvonov z kostola Sv.Heleny v Dražkovciach, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom. „Zvony a zvonenie sú oddávna neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia v duchovnom i praktickom živote, sú vzácnym kultúrnym dedičstvom národov a cirkví, hlasom krajiny, ktorú možno nielen vidieť, ale i počuť….“

Strana 8 z 8