Zobrazenie položiek podľa značky: SOŠ obchodu a služieb

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine, v rámci programu Erasmus+, sa aktuálne v týchto dňoch zúčastňujú mobility v poľskom meste Lodž. Partnerská škola „Zespol szkol gastronomicznych“ im opakovane ponúkla možnosť realizovať všetky dopredu naplánované aktivity.

V dňoch 21. až 23.marca 2017 sa konala medzinárodná barmanská súťaž juniorov a profesionálov CASSOVIA CUP 2017 v priestoroch hotelovej akadémie v Košiciach pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Súťaž má dlhoročnú tradíciu a v tomto roku sa jej zúčastnili aj naši žiaci z SOŠ obchodu a služieb v Martine - Lenka Kubovová, žiačka 3.ročníka hotelovej akadémie a Patrícia Deriková, z 3.ročníka študijného odboru čašník, servírka  pod gesciou vyučujúcej Mgr. Jany Karkušovej.

Učitelia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine v edukačných procesoch čoraz častejšie využívajú aktivizujúce zážitkové a tvorivé vyučovacie metódy prinášajúce kvalitnejšiu interakciu so žiakmi a medzi žiakmi navzájom. Sú presvedčení, že poznatky získané prostredníctvom vlastného emocionálneho zážitku a z daných možností osobne tvoriť sa v pamätiach žiakov uchovajú oveľa dlhší čas ako pri tradičnom vyučovaní.

Martin (28.11.2016) - Začiatkom novembra navštívila britské mesto Dudley skupina martinských pedagógov spolu zo zástupcami mesta Martin. Cieľom návštevy, ktorú realizovala K. A. B. A. Slovensko v rámci projektu Erasmus+ Turiec do Európy, Európa do Turca bolo posilnenie už prebiehajúcej spolupráce medzi strednými odbornými školami. Práve vďaka dobrým vzťahom a efektívnej výmene britských a slovenských skúseností sa počet žiakov, ktorí vycestujú do Británie už tento rok zvýši.

Dňa 24. novembra 2016 sa už po piaty krát konala celoslovenská gastronomická súťaž: „Žilinská gastronomická jeseň 2016.” Hlavným organizátorom a garantom súťaže bol Žilinský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline.

15. novembra 2016 sa v Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine uskutočnili okresné majstrovstvá stredných škôl v stolnom tenise. Družstvo dievčat SOŠ obchodu a služieb Martin zvíťazilo a bude školu i okres Martin reprezentovať na majstrovstvách kraja. Školu reprezentovali Katarína Bernátová, Michaela Jamborová Veronika Rešetárová.

Deň 15. november 2016 bol pre našu Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine výnimočný. Na tradičné podujatie, "Ukážme, čo vieme", sa každý rok tešili nielen žiaci základných škôl končiacich ročníkov, rodičia, ale aj majstri odborného výcviku a pedagógovia. Je to deň, kedy môže aj široká verejnosť nahliadnuť do života školy a jej študijných a učebných odborov. Sústredili sme sa na odbory, ktoré otvárame v školskom roku 2017/2018.

V sobotu 12. novembra neskoro večer vyvrcholil už VI. ročník štvordňového Martinského cestovateľského festivalu. Realizovaný bol na viacerých miestach, ktoré boli dané charakterom jednotlivých festivalových dní.

Iste nie je prekvapením, že v Turci máme množstvo zaujímavých a známych osobností. Jednou z nich, známou po celom Slovensku, je PhDr. Peter Huľo, PhD., odborník na gastronómiu a hotelierstvo zo SOŠ obchodu a služieb v Martine, ktorý v stredu 26. októbra 2016 lektoroval seminár na tému „Rozvoj kompetencií v oblasti gastronómie, hotelových služieb a obchodu prostredníctvom praktických cvičení“.

V Martine hosťovali v dňoch 18. októbra až 20. októbra 2016 pedagógovia zo Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy z Ústí nad Labem. Združenie K.A.B.A. Slovensko im spolu s vedením Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine pripravilo bohatý program.

Strana 3 z 12