Zobrazenie položiek podľa značky: SOŠ obchodu a služieb

V živote sa často stretávame s názorom, že mladí si nevážia starších ľudí a staroba je na ťarchu. Tento omyl je zreteľný, pretože staroba je nádherná jeseň života.

streda, 27 apríl 2016 23:05

Návšteva z Dudley College z Anglicka

Konzorcium Erasmus+ Turiec, ktorého členmi sú agentúra K.A.B.A. Slovensko, Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin, Stredná priemyselná škola Martin a Obchodná akadémia Martin, privítalo v dňoch 18.4. a 19.4.2016 návštevu z Dudley College vo Veľkej Británii.

Život, štúdium i práca v podmienkach informačnej spoločnosti majú globálny charakter. Tlak na získavanie a použitie nových poznatkov a informácií je všeobecný. Začína v predškolskom veku, pokračuje v období štúdia a nevyhneme sa mu ani v produktívnom pracovnom živote.

streda, 20 apríl 2016 18:00

Neografia má záujem o vyučených polygrafov

K významným strategickým prioritám vo výchove a odbornom vzdelávaní budúcich polygrafov patrí v SOŠ obchodu a služieb schopnosť absolventov uplatniť sa na trhu práce hneď po skončení stredoškolského štúdia.

Mesiac marec je  v živote našich škôl významným mesiacom. Je to mesiac knihy, vzdáva sa v ňom hold všetkým ženám, študenti píšu maturitné písomky a na záver si pripomíname výročie spojené s menom učiteľa národov – Jána Amosa Komenského.

V zamestnancoch školy ešte nestihli doznieť euforické dojmy zo slávnostného rautu pri príležitosti MDŽ a už mali možnosť získať ďalšie, tentokrát na bankete v rómskom štýle, ktorý ku Dňu učiteľov organizačne zabezpečili žiaci 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia.

Keď som v utorok 8. marca 2016 prišla domov z práce mala som veľmi príjemné pocity. Pýtala som sa sama seba. Čo mi tak pohladilo dušu? Prečo mi nevadí, že som z práce prišla až večer? Existujú v našich životoch malé veci, ktoré spôsobujú radosť a príjemné pocity? Odpovede som našla pri šálke kávy a rekapitulácii pracovného dňa.

Dňa 5. marca 2016 sa žiaci hotelovej akadémie Tomáš Janík a Daniel Kováč zúčastnili barmanskej súťaže v Krakowe, v druhom najväčšom meste Poľskej republiky.

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine sa zúčastnili 7. ročníka najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku, ktorý organizuje spoločnosť Profesia, jednotka
v oblasti online recruitmentu.

Aj tento školský rok sa študenti SOŠ obchodu a služieb zapojili do projektu REALITNÝ VODIČÁK realizovaný agentúrouMGM & partners s.r.o. Prednáška spolu s prezentáciou sa uskutočnila v priestoroch našej školy dňa 16. 02. 2016. Zúčastnilo sa jej 35 študentov odboru Informačné technológie a informačné služby v obchodeHotelovej akadémie.

Strana 5 z 12