Zobrazenie položiek podľa značky: SOŠ obchodu a služieb

piatok, 26 február 2016 20:28

Žiaci ukázali, čo vedia...

Aj v tomto školskom roku, v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý každoročne organizuje Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine pod názvom „Ukážme, čo vieme“, žiaci 5. ročníka študijného odboru hotelová akadémia milo prekvapili. Vo svojom exhibičnom vystúpení určenom žiakom základných škôl preukázali bohaté praktické zručnosti a znalosti z oblasti zážitkovej gastronómie.

utorok, 23 február 2016 01:23

Medzinárodná súťaž SWEET CUP 2016

Medzinárodná súťaž mladých talentov  Sweet cup 2016 sa konala 12. februára  v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Prešov  pod záštitou Prešovského klubu kuchárov a cukrárov. Súťaž mala medzinárodnú účasť, okrem škôl z rôznych kútov Slovenska sa predviedli žiaci z Ukrajiny či Poľska.

V dňoch od 31. 1. 2016 do 13.2.2016 sa  žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine študujúci v odbore hotelová akadémia, v rámci programu Erazmus+ účastnia mobility za účelom rozšírenia svojich odborných kompetencií v poľskom historickom meste Lodž. Odbornú stáž vykonávajú v hoteli Grand a v odbornej škole „Gastronomik - Zespól Szkól Gastronomicznych“.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine v spolupráci so spoločnosťou Ecco Slovakia a. s. zorganizovali 2. februára stretnutie, na ktorom predstavili systém duálneho vzdelávania podporovaný niektorými spoločnosťami a školami z regiónu Turiec.

Dňa 20. januára 2016 privítala riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Slavomíra Guráňová zástupkyňu Slovensko - nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a koordinátorku projektu „Duálne vzdelávanie pre obuvnícke povolania Dual Pro Shoes“ Katarínu Pauerovú a zástupcov z firmy ECCO Slovakia, a.s. Petra Milana, riaditeľa pre ľudské zdroje a Yvetu Brckovú, manažérku projektu. Na rokovaní bola prítomná aj vedúca SOP Mária Calíková.

Dňa 5. januára 2016 sa odborní učitelia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine zúčastnili odborného podujatia - jubilejného priateľského stretnutia s „Martinskou iniciatívou za kvalitné školské stravovanie“, ktoré sa konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Martine. Jeho účastníci mali možnosť vypočuť si hodnotné  prednášky na rôzne témy súvisiace so zdravým stravovaním.

Žiaci I. ročníka študijného odboru hotelová akadémia pod vedením Bc. Soni Humenej a Dr. Petra Huľu zorganizovali dňa 16.12.2015 predvianočné posedenie, na ktoré pozvali vzácneho hosťa – etnologičku a folkloristku Mgr. Evu Dutkovú z Belej-Dulíc, vedenie školy a ostatných pedagogických pracovníkov. Cieľom stretnutia bolo vzájomne si pripomenúť tradičné zvyky súvisiace s prípravou a prežívaním vianočných sviatkov.

pondelok, 14 december 2015 20:49

Jesenná víla v podobe sladkej torty

Klub cukrárov Slovenského zväzu cukrárov a kuchárov organizoval dňa 9.12.2015 súťaž GASTRONOMICKÁ JESEŇ - TOP CUKRÁR  2015, ktorá bola súčasťou IV. ročníka Žilinskej gastronomickej jesene.

V piatok 11. decembra 2015 sa uskutočnil na Stredisku odbornej praxe polygrafickom krst školského kalendára na rok 2016, ktorý zorganizovala vedúca  strediska  Bc. Emília Králová v spolupráci s majstrami odborného výcviku. Túto zaujímavú aktivitu uvítala aj Ing. Slavomíra Guráňová riaditeľka SOŠ obchodu a služieb s nadšením.

Dňa 25.11.2015 sa v priestoroch školskej jedálne SOŠ obchodu a služieb v Martine uskutočnilo druhé kolo baristickej súťaže pod názvom „ SLOVAK BARISTA CUP junior 2015.“ Organizátorom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia SkBA v spolupráci s hlavným odborným garantom Academy of Coffee s.r.o. pánom Oldřichom Holišom. Hlavným organizátorom bolo stredisko odbornej praxe čašnícke pri SOŠ obchodu a služieb v Martine.

Strana 6 z 12