Žiaci učebného odboru murár zo SOŠ obchodu a služieb v Martine a pedagogickí zamestnanci navštívili na pozvanie, ako prvá škola zo Slovenska závod MUREXIN vo Wiener Neustandt v Rakúsku.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Žiaci predviedli svoje odborné zručnosti

V SOŠ obchodu a služieb v Martine sa dňa 10. februára 2015 konala prehliadka odborných zručností pod názvom „Ukážme, čo vieme“. Zo strany školy ide o každoročne organizované podujatie pripravované pre žiakov základných škôl a ostatnú širokú verejnosť.

štvrtok, 05 február 2015 00:00

Barmanská súťaž MASTER 77 CUP

Predposledný januárový deň 2015 sa stal pre našu školu, SOŠ obchodu a služieb v Martine jedným z príjemných a úspešných dní. Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme sa zúčastnili barmanskej súťaže, konanej v rámci výstavy Gastro Danubius na výstavisku Incheba v Bratislave.

Začiatkom roka vykonávali žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov študijného odboru hotelová akadémia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine polročné praktické skúšky. Ich úlohou bolo pred odbornou komisiou a vedením školy preukázať odborné zručnosti v oblasti prípravy pokrmov a techniky obsluhy.

Žiaci SOŠ obchodu a služieb v Martine si v decembri na pôde školy prevzali z rúk manažéra firmy MUREXIN Ing. Slavomíra Viciana certifikáty za odborné školenie v učebnom odbore murár. Škola tak nadviazala spoluprácu s firmou, cieľom ktorej je priblížiť žiakom nové technológie, materiály a pracovné postupy v stavebníctve.

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine bola do života slávnostne uvedená cvičebnica Hotelový a gastronomický manažment, ktorej autorom je pedagóg Peter Huľo. Autor v cvičebnici komplexne spracoval problematiku riadenia pohostinských podnikov a MŠ Slovenskej republiky ju zaradilo do zoznamu didaktických pomôcok pre stredné odborné školy.

Dňa 16.12.2014 sa družstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine v zložení Richard Tomašovič, Tobiáš Hlavatý, Marek Piliar a Patrik Padúch zúčastnilo súťaže stredoškolákov „Mladí turčianski siláci 2014 vo fitnes“ v centre Vons Gym Martin.

Sprievodným symbolom Vianoc na Slovensku sú vianočné zvyky a tradície. Odovzdávajú sa z generácie na generáciu, aby ľuďom prinášali posolstvo lásky, pokoja a radosti. Žiaci  2. ročníka  študijného odboru hotelová akadémia v Strednej obchodnej škole obchodu a služieb v Martine, v rámci výučby gastronomických predmetov pod vedením ich pedagógov Bc. Soni Humenej, Mgr. Moniky Vaňovej a PhDr. Petra Huľu, PhD. načreli do bohatých vianočných zvykov a tradícií z regiónov Turiec, Liptov a Orava.

1. decembra 2014 sa v Paríži uskutočnilo svetové finále súťaže barmanov „Ultimate MONIN CUP“. Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine reprezentovala žiačka 4. ročníka hotelovej akadémie Júlia Olejčeková pod vedením Mgr. Jany Karkušovej. Ako víťazka celoslovenského kola Monin Cup sa pokúsila obstáť v ťažkej konkurencii barmanov z celého sveta vo vekovej kategórii do 27 rokov. Súťaž sa konala v krásnom prostredí Electric baru, odkiaľ sme mali možnosť sledovať pulzujúci ruch Paríža a dominantu Eifelovej veže.

15 žiakov zo Strednej Odbornej Školy Obchodu a Služieb sa malo možnosť od 02.11.2014 do 16.11.2014 zdokonaliť vo vedomostiach a zručnostiach na praxi v Taliansku. SOŠ OaS sa zapojila do projektu ERASMUS+ s názvom „Turiec do Európy - Európa do Turca“, ktorý nám umožnil zdokonaliť sa v odborných predmetoch. Projekt bol určený pre žiakov Hotelovej akadémie a odboru kuchár a čašník.

Strana 9 z 11

Doprava v regióne