Zobrazenie položiek podľa značky: SOŠ obchodu a služieb

Stredisko odbornej praxe čašnícke v SOŠ obchodu a služieb v Martine sa snaží svojim študentom poskytovať čo najviac možností odborne rásť a vzdelávať sa vo svojej profesii.

V piatok 20. marca 2015 sa v SOŠ obchodu a služieb zmenila odborná učebňa stolovania na skutočný bar, plný kreatívnych miešaných drinkov a nových informácii a zážitkov z oblasti barovej kultúry a mixológie.

Vo štvrtok 12. marca 2015 sa študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine zúčastnili na odbornej exkurzii v Národnej rade SR a boli pozvaní na besedu s pánom poslancom Ing. Jurajom Blanárom.

utorok, 17 marec 2015 00:00

MDŽ s gastronomickými zážitkami

Pri tejto príležitosti žiaci štvrtého ročníka hotelovej akadémie zorganizovali zábavné podujatie s prvkami gastronómie. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch školskej jedálne SOŠ Obchodu a služieb v Martine 6. marca 2015 pod vedením skúsených pedagógov Bc. Soni Humenej, Mgr. Moniky Vaňovej a PhDr. Petra Huľu, PhD. Medzinárodný deň žien je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa koná každoročne 8. marca.

pondelok, 23 február 2015 23:18

Medzinárodná súťaž SWEET CUP 2015

SOŠ obchodu a služieb Martin reprezentovala žiačka tretieho ročníka odboru cukrár Barbora Wolfová.

Žiaci učebného odboru murár zo SOŠ obchodu a služieb v Martine a pedagogickí zamestnanci navštívili na pozvanie, ako prvá škola zo Slovenska závod MUREXIN vo Wiener Neustandt v Rakúsku.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Žiaci predviedli svoje odborné zručnosti

V SOŠ obchodu a služieb v Martine sa dňa 10. februára 2015 konala prehliadka odborných zručností pod názvom „Ukážme, čo vieme“. Zo strany školy ide o každoročne organizované podujatie pripravované pre žiakov základných škôl a ostatnú širokú verejnosť.

štvrtok, 05 február 2015 00:00

Barmanská súťaž MASTER 77 CUP

Predposledný januárový deň 2015 sa stal pre našu školu, SOŠ obchodu a služieb v Martine jedným z príjemných a úspešných dní. Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme sa zúčastnili barmanskej súťaže, konanej v rámci výstavy Gastro Danubius na výstavisku Incheba v Bratislave.

Začiatkom roka vykonávali žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov študijného odboru hotelová akadémia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine polročné praktické skúšky. Ich úlohou bolo pred odbornou komisiou a vedením školy preukázať odborné zručnosti v oblasti prípravy pokrmov a techniky obsluhy.

Žiaci SOŠ obchodu a služieb v Martine si v decembri na pôde školy prevzali z rúk manažéra firmy MUREXIN Ing. Slavomíra Viciana certifikáty za odborné školenie v učebnom odbore murár. Škola tak nadviazala spoluprácu s firmou, cieľom ktorej je priblížiť žiakom nové technológie, materiály a pracovné postupy v stavebníctve.

Strana 9 z 12