Pod záštitou časopisu Praktická Slovenka sa dňa 5.12.2014 konal prvý ročník súťaže o Najkrajšiu tortu. Súťažiaci boli rozdelení do kategórií junior, profesionáli a amatéri. Najskôr posielali do redakcie fotky svojej torty a tie najzaujímavejšie sa dostali do záverečného kola, kde pred porotou predvádzali prípravu a zdobenie torty.

utorok, 02 december 2014 21:51

Celá škola v červenom

Na prelome novembra a decembra sa už tradične koná v školách podujatie zamerané na prevenciu prenosu AIDS s názvom Červené stužky.

V Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine sa dňa 20.10. 2014 uskutočnilo motivačné stretnutie medzi študentmi a Mgr. Branislavom Gröhlingom, majiteľom sieti kaderníctiev Pierot  Exlusive a členom klubu elitných kaderníkov Haute Coiffure Francais. Od roku 2006 sa venuje vzdelávaniu študentov a kontinuálnemu vzdelávaniu MOV. Už 10 rokov je hlavným organizátorom najúspešnejšej súťaže kaderníkov a vizážistov HairCup a spoluzakladateľom celoslovenskej kampane na podporu remesiel „Remeslo má zlaté dno“.

Dňa 17.10.2014 sa Barbora Wolfová, žiačka tretieho ročníka učebného odboru cukrár zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine, zúčastnila prvého ročníka súťaže „Juniorská svadobná torta roka“ v Nitre. Podľa zadanej témy pripravovala jednoposchodovú zásnubnú tortu spolu s ďalšími dvanástimi súťažiacimi. Umiestnila sa na peknom siedmom mieste, ukázala pred porotou a divákmi svoje schopnosti a zručnosti pri príprave torty.

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine, dňa 13.10.2014 uskutočnili exkurziu do vybraných ubytovacích a pohostinských zariadení v druhom najväčšom meste Českej republiky, v Brne.

V týchto dňoch vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave publikáciu učiteľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine PhDr. Petra Huľu, PhD. s názvom „Hotelový a gastronomický manažment – praktické cvičenia 1“. Publikácia je určená žiakom stredných hotelových škôl a stredných odborných škôl zameraných na pohostinské a hotelové služby.

Mgr. Jana Karkušová pracuje v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine ako vedúca strediska odbornej praxe. Už od začiatku pôsobenia vo funkcii majstra odborného výcviku pripravovala žiakov na barmanské súťaže. Jedného dňa nabrala odvahu aj ona a v roku 2011 sa po prvýkrát zúčastnila barmanskej súťaže v Bratislave na „Hubert cup“. Tu sa začala rozbiehať jej úspešná dráha v miešaní nápojov. Po prvých úspechoch pokračovala a úspešne sa zúčastňovala ďalších súťaží.

Prebiehajúca reforma odborného vzdelávania a prípravy prináša možnosť aktívnejšieho zapojenia sa zamestnávateľov do procesu teoretickej a praktickej výučby v stredných odborných školách. Aj v súvislosti s touto skutočnosťou sa na pôde Neografie, a.s. uskutočnilo pracovné stretnutie medzi vedením spoločnosti a zástupcami Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine.

štvrtok, 25 september 2014 00:00

Barmanská juniorská súťaž MONIN CUP 2014

Dňa 19. septembra 2014 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine uskutočnil 2. ročník barmanskej súťaže pod názvom "MONIN CUP 2014". Súťaž sa konala pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie. Hlavným sponzorom bola spoločnosť Rudolf Jelínek Slovakia s.r.o.

Stredoškolská učiteľka Ing. Eva Žbirková zorganizovala dňa 22. septembra 2014 pre študentov strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine besedu so známym cyklistom ultramaratóncom Marekom Harčarikom, rodákom z Trstenej.

Strana 10 z 11

Doprava v regióne