Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Turčianske kultúrne stredisko

štvrtok, 09 október 2014 00:00

PRÍBEH ZVONOV z Turčianskeho Jasena

V nedeľu 5. októbra 2014 podvečer sa naplnil evanjelický kostol v Turčianskom Jasene divákmi a návštevníkmi podujatia, ktorého organizátorom je TKS v Martine – pred zrakom a sluchom divákov sa začal odvíjať príbeh zvonov z ich kostola a zvonice v Dolnom Jasene...

pondelok, 06 október 2014 21:34

Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“

Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa v prednáškovej miestnosti Gymnázia J. Lettricha v Martine uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prednáškou na tému Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“.

nedeľa, 05 október 2014 00:00

Tanec spája - umenie zbližuje

Uplynulý týždeň odštartovalo v Martine podujatie Tanec spája - umenie zbližuje, organizované Turčianskym kultúrnym strediskom. Projekt realizovaný v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd sa snaží prostredníctvom zaujímavých kultúrnych a umeleckých aktivít poukazovať na dôležitosť prevencie proti rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v našej spoločnosti.

Jeseň zaklopala na dvere a pomaly vchádza do chotárov. Treba pozbierať plody, pripraviť a poorať matku zem, aby si oddýchla a poďakovať sa jej za všetko, čo nám zo seba vydala.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 25. septembra 2014 v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine prvé tvorivé stretnutie pre amatérskych hercov z cyklu (Po)kroky turčianskych ochotníkov. Projekt finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj.

štvrtok, 25 september 2014 00:00

Zapojte sa do Fest foto súťaže

Radi fotíte? Podeľte sa o svoje zážitky na 2. ročníku Fest foto súťaže, organizovanej v rámci projektu MOSTY - Martinského cestovateľského festivalu.

streda, 24 september 2014 00:00

Tanec spája - umenie zbližuje

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bude v priebehu septembra až novembra 2014 realizovať jedinečný  projekt pod názvom: Tanec spája - umenie zbližuje. Prostredníctvom netradičných kultúrno-spoločenských aktivít sa v ňom chceme zamerať na prevenciu proti rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v našej spoločnosti.

pondelok, 22 september 2014 00:00

Jesenná poézia v Martine

Slovné spojenie „Martinská poetická jeseň“ nie je známe iba v našom regióne alebo na Slovensku, ale aj v krajinách ako je Poľsko, Česko, Maďarsko alebo Taliansko. Každoročne prídu do Martina literáti z rôznych krajín, aby si vzájomne odprezentovali vlastnú tvorbu a zároveň si vypočuli diela z pier ostatných autorov.

piatok, 19 september 2014 00:00

Štúrovci (opäť) v Turci

Vstupné priestory zväčša mĺkvej a strohej Slovenskej národnej knižnice sa vo štvrtok popoludní zmenili na nepoznanie. Prebehlo tam slávnostné otvorenie výstavy s názvom Štúrovci v Turci. Výstavu už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Tentokrát ako prípravu na dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sa bude oslavovať budúci rok.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine tematickú výstavu s názvom Štúrovci v Turci. Autormi diel sú členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí svoju tvorbu predstavia v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Vernisáž výstavy bude 18. 9. 2014 o 16,30 hod. vo vestibule SNK v Martine. Verejnosť si môže vystavené diela pozrieť do 15. 10. 2014.

Strana 26 z 38