Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Turčianske kultúrne stredisko

Diváci si uprostred týždňa mali možnosť vychutnať regionálnu prezentáciu tvorby amatérskych filmárov v rámci postupovej súťaže Cineama 2014. Podujatie sa konalo pod záštitou Turčianskeho kultúrneho strediska v priestoroch martinskej Mestskej scény.

pondelok, 24 marec 2014 23:26

Turčianske divadelné dni 2014

Uplynulý víkend v Turci patril ochotníckemu divadlu. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spolu s Obcou Belá-Dulice organizovali už tradičnú súťažnú regionálnu prehliadku ochotníckych divadelných súborov – Turčianske divadelné dni (TDD) 2014.

pondelok, 17 marec 2014 21:26

Turiec znovu ožíva amatérskym divadlom

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK organizuje 21. a 22. marca 2014 regionálnu súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov Turčianske divadelné dni (TDD). Hoci sa na prehliadku chystalo až 8 divadelných súborov do uzávierky prišlo do TKS 6 prihlášok, čo je však oproti minulému roku, kedy súťažili iba 3 súbory, potešujúci nárast.

pondelok, 17 marec 2014 21:19

FOTOMARATÓN MARTIN 2014

2. ročník súťaže o najlepšiu  fotografiu z mesta Martin spojenú s prezentáciou fotografií. Turčianske kultúrne stredisko v Martine,  Mesto Martin, Centrum kultúry MARTIN, n.o. a Fotoklub Karola Plicku Martin pripravili fotografickú súťaž s názvom Fotomaratón Martin. Fotografické podujatie sa uskutoční 5. apríla 2014 od 10.00 hod. v priestoroch Mestskej scény v Martine. Prihlásiť s môžete do 31. 3. 2014.

pondelok, 17 marec 2014 21:11

Cineama 2014

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Centrum kultúry MARTIN, n.o. pripravujú už druhý ročník súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2014, ktorá sa uskutoční 26. marca 2014 od 16.00 hod. v priestoroch Mestskej scény v Martine.

nedeľa, 13 apríl 2014 00:00

AMFO 2014

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje súťažnú výstavu AMFO 2014. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a z jeho poverenia Národné osvetové centrum. V tomto roku bude 42. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

Desať rokov uplynulo v nedeľu 16. marca od úmrtia spisovateľky Hany Zelinovej. Svojím rozsiahlym prozaickým dielom sa táto slovenská spisovateľka, redaktorka, prekladateľka a autorka divadelných hier zaradila medzi najvýznamnejšie slovenské literárne osobnosti.

Turčianske kultúrne stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo aj v tomto roku regionálne kolo výtvarnej súťaže pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl Vesmír očami detí. Do súťaže sa zapojilo 25 materských, základných a základných umeleckých škôl.

utorok, 04 marec 2014 20:49

Výtvarné spektrum v Turci

Koncom februára sa turčianska verejnosť dozvedela výsledky výtvarnej súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum 2014. Regionálne kolo významnej súťaže zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Odborná porota v zložení Peter Matis, Silvia Rešetárová a Martin Novysedlák vybrala 8 výtvarných prác, ktoré budú našich amatérskych výtvarníkov rezprezentovať na krajskej súťaži v Čadci. Do súťaže sa prihlásilo 35 výtvarníkov so 116 dielami. V kategórii A (15 – 25 rokov) neboli prihlásené žiadne diela

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo koncom februára v Turčianskych Tepliciach poetický podvečer s názvom „Na krídlach poézie“. V Galérii Mikuláša Galandu sa stretla mladá generácia recitátorov s tými staršími, skúsenejšími. Úvod spríjemnili hudbou a spevom žiaci Základnej umeleckej školy z Turčianskych Teplíc.

Strana 30 z 38
Reklama