Miroslava Kováčová

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online

Osobná asistencia zabezpečuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením v produktívnom veku možnosť sebarealizácie (v práci, v štúdiu, v spoločenskom živote), ale i samostatnosť a rovnocennosť pri podieľaní sa na domácich prácach, starostlivosti o deti a iné. Od danej skutočnosti sa odvíja aj úloha osobnej asistentky/asistenta. Je to človek, ktorý pomáha človeku s ŤZP  podľa jeho pokynov v jeho bezprostrednej  prítomnosti „zhmotniť“ jeho myšlienky, predstavy, či vnútorné prežívanie. Pomáha mu pri činnostiach, ktoré by bol schopný vykonávať sám v prípade neexistencie pohybových problémov, resp. zmyslového handicapu, t.j. na základe osobnostných predpokladov vlastných len jemu.

Osobnú asistenciu využívajú ľudia vo svojom živote už niekoľko desaťročí. Je nám známa najmä z pozície sekretárky (po novom asistentka), ale i ako asistent vysokoškolského pedagóga, asistent poslanca, či asistent režiséra a z mnohých iných pracovných oblastí. Ich náplňou je pomáhať svojim nadriadeným pri náročných činnostiach, ktoré vyplývajú z ich práce.

Podujatie Te prindžaras amen – Spoznajme sa je netradičnou formou prezentácie tradičných prvkov kultúry rómskeho etnika. Uplynulú nedeľu sa v Múzeu slovenskej dediny v Martine konal už jeho 12. ročník. O deň plný temperamentnej hudby a bohatého kultúrneho programu sa postaralo Slovenské národné múzeum a Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.

V sobotu 2. augusta sa v Nolčove konal 8. ročník súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu obce, ktorá bola spojená aj s oslavami 90. výročia vzniku nolčovského Dobrovoľného hasičského zboru.

V rámci viacročného projektu MOSTY EURÓPY mali tento rok účastníci možnosť spoznať skvosty a súčasnosť Bruselu a Amsterdamu v rámci poznávacieho zájazdu Vôňa tulipánov a čokolády či zúčastniť sa Majálesu Slovákov v Paríži v rámci podujatia Slováci Slovákom. V tomto roku pripravuje občianske združenie PRO ART AGENCY ešte dve podujatia.

Uplynulú sobotu sa v obci Turčianske Jaseno uskutočnil jedinečný koncert komorného súboru starej hudby FLATUS VOCIS. Atmosféru podujatia umocnili priestory ranno-gotického kostola sv. Margity zo 14. storočia, v ktorom sa vystúpenie konalo.

Podujatie organizované pri príležitosti 151. výročia založenia Matice slovenskej a 20. výročia prijatia zákona o Martine ako Centre národnej kultúry Slovákov prinieslo vystúpenia súborov aj multižánrové koncerty.

Dvadsaťjeden účastníkov IX. letného intermediálneho umeleckého workshopu v piatok popoludní na martinskej Mestskej scéne predviedlo verejnosti výstupy svojho 5-dňového snaženia. Výtvarníci ponúkli výstavu svojich prác a divadelníci odprezentovali svoje vlastné texty a postavy prostredníctvom úsmevných detektívnych príbehov.

Slovenská národná knižnica si pripomína 100. výročie od narodenia prozaičky, prekladateľky, redaktorky a dramatičky Hany Zelinovej. Uplynulo tiež 10 rokov od jej úmrtia. Vďaka obľúbenej filmovej adaptácii jej najznámejšej románovej trilógie z histórie turčianskych zemianskych rodov Alžbetin dvor dostala jej práca punc nesmrteľnosti. Preto v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív prináša SNK pri príležitosti výročia spisovateľky pohľad do jej osobného archívu fotografií a rukopisov.

Pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci si v Turčianskych Kľačanoch zaspomínali na významné udalosti ako aj na osobnosti, ktorých pôsobenie bolo s osudmi dediny späté. Prvou písomnou zmienkou o obci je listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z Anjou z roku 1374.

Strana 6 z 19
Reklama