Mgr. Lucia Kuželová

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.

Turčianska vodárenská spoločnosť musela včera odstaviť vodu celému sídlisku Záturčie. Hoci išlo o bežnú poruchu potrubia, táto bola závažnejšia. Havária na vodovode sa totiž stala na komplikovanejšom mieste, kde sa križujú tri potrubia. To bol hlavný dôvod, prečo bolo nutné urobiť odstávku vody celého sídliska a nie len jednej alebo dvoch ulíc.

Na Slovensku bola po prvý raz pri výstavbe cesty použitá špeciálna technológia osvedčená z Francúzska. Práve touto metódou sa stavali diaľničné mosty na úseku D1 Dubná Skala – Turany.

18. júl bol už po desiaty raz dňom varenia guľášu na Štiavnickom kotlíku. Účasť súťažiacich a návštevníkov bola vysoká, čo potvrdili aj plné parkovacie plochy.

Mesto Martin sa chystá na prípravu strategického dokumentu, ktorý je zameraný na usmerňovanie rozvojových aktivít Martina počas najbližších rokov.

Nedávna rekonštrukcia budovy Múzea Andreja Kmeťa umožnila vhodnejšie podmienky pre kvalitnejšie uloženie zbierkového fondu. So zmodernizovaním súvisí aj aktualizácia expozície, a tým aj jej zatraktívnenie.

Vo štvrtok 09. júla o 16.30 hod. sa v priestoroch Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice uskutočnilo otvorenie vernisáže multimediálnej výstavy HOKA NO HAIKU.

Desiateho júla o 11.00 hodine sa uskutočnilo dlho očakávané slávnostné otvorenie približne 16,5 kilometrového úseku diaľnice D1 Dubná Skala – Turany.

Filiálny kostol Povýšenia sv. Kríža je už niekoľko rokov v dezolátnom stave. Obyvateľom mestskej časti Priekopa sa tak dennodenne naskytuje nepríjemný pohľad na túto rozpadajúcu sa pamiatku. S ideou na jej zachovanie prišla spoločnosť Obnova, ktorá sa špecializuje na záchranu a sanáciu kultúrnych pamiatok, historických budov a archeologických nálezov.

Strana 15 z 15