Mesto Martin

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk

Martin (05.08.2022) – Jednou z najvýznamnejších investícií toho roka je výstavba Centra sociálnych služieb Martin – Podháj. Podľa zhotoviteľa stavba by mala byť odovzdaná v mesiaci október.

Martin (29.07.2022) – Mesto Martin, Komisia sociálno-zdravotná, Komisia životného prostredia, verejného poriadku a požiarnej ochrany pripravili pre všetky vekové kategórie v športovo – rekreačnom areáli SIM Priekopa prázdninový deň.

streda, 03 august 2022 13:45

V Martine pribudnú nové nájomné byty

Primátor mesta Martin Ján Danko spolu so zástupcom spoločnosti Byty Košúty Mariánom Stykom oficiálne odštartovali výstavbu 76 nových moderných nájomných bytov v martinskej mestskej časti Košúty. Prvé rodiny by sa do nových bytov mohli sťahovať už o dva roky.

Martin (26.07.2022) –  Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin začne nový školský rok 2022/2023 pod novým vedením. Primátor mesta Martin Ján Danko odovzdal menovací dekrét novozvolenej riaditeľke Monike Grejtákovej.

Martin (25.07.2022) – Primátor mesta Martin Ján Danko opäť v pondelok 1. augusta otvorí dvere svojej kancelárie obyvateľom Martina.

Martin (18.07.2022) – Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina začala dňom 13. júla 2022 vykonávať opravy na ceste I/65, ktorá prechádza mestom Martin. Práce by mali byť ukončené 25. augusta 2022.

Martin (15.07.2022) – Nadácia Nová šanca opäť pomáhala a zrakovo postihnutým Martinčanom odovzdala kompenzačné pomôcky - povelové vysielače.

Martin (18.07.2022) – Dobrovoľný hasičský zbor Priekopa pre nadšencov hasičskej techniky v spolupráci so slovenskými a zahraničnými partnermi opäť pripravil zaujímavý program pre všetky generácie. V sobotu 16. júla sa v areáli SIM v Priekope konal celorepublikový zraz dobrovoľných hasičov a záchranárov – Hasičské dni.

Martin (14.07.2022) – Na rekonštrukcii Denného centra a kuchyne pre sociálne služby na Škultétyho ulici prebiehajú posledné stavebné úpravy.

Martin (13.07.2022) –  Mesto Martin vyšlo v ústrety Klubu dôchodcov Ľadoveň a poskytlo seniorom prenajaté priestory v bývalej Slovenskej reštaurácii na Ľadovni, ktoré  môžu  využívať v rámci svojej činnosti.

Strana 5 z 29