Patrícia Smierčiaková

Patrícia Smierčiaková

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine

V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných a základných umeleckých škôl a študentom stredných škôl.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo 26. apríla 2017 v klubových priestoroch strediska tvorivú dielňu určenú pre deti základných škôl.

Reklama