streda, 12 december 2012 23:37

Pripravuje sa rekonštrukcia cesty Martin - Turčianske Teplice. Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(35 hlasov)
Aktuálny vývoj rekonštrukcie cesty Martin - Turčianske Teplice. Aktuálny vývoj rekonštrukcie cesty Martin - Turčianske Teplice.

Región Turiec už dlhodobo zápasí s problémom skvalitnenia dopravnej infraštruktúry. Dostupnosť Turčianskej kotliny výrazne zhoršuje nebezpečný stav štátnej cesty I. triedy č. 65 v úseku Martin - Turčianske Teplice, tzv. tankodróm. V utorok 11. decembra sa v Turčianskych Tepliciach konalo verejné diskusné fórum, ktorého cieľom bolo informovať o budúcich aktivitách v súvislosti s rekonštrukciou tejto cesty.

Podujatie sa nieslo pod heslom "Cesta je rozvoj" a organizovala ho Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec-Kremnicko, Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec a mesto Turčianske Teplice. Ing. Janka Mikušáková z Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Turiec, ktorá je zároveň riaditeľkou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec-Kremnicko vyzvala do diskusie predovšetkým starostov dotknutých obcí. Mgr. Michal Sygút, primátor mesta Turčianske Teplice, požiadal zúčastnených starostov na vytvorenie spoločného komuniké, adresovaného Slovenskej správe ciest, Ministerstvu dopravy, Národnej rade Slovenskej republiky a Žilinskému samosprávnemu kraju. Obsahom tohto listu bude žiadosť o promtné riešenie problému rekonštrukcie cesty.

Systém správy ciest v okrese Turčianske Teplice.

Cesty prvej triedy v okrese Turčianske Teplice patria pod Slovenskú správu ciest, ktorá v Žilinskom samosprávnom kraji spravuje celkom 508 km ciest prvej triedy. Z toho je 35,7 km ciest v teplickom okrese. Hlavná cesta I/65 má už viac ako 50 rokov a jej stav je značne nevyhovujúci. V roku 2011 bolo vynaložené na opravu panelovky 35 780 eur. Cesta slúži ako komunikačná trasa národného významu medzi regiónmi a preto je jej rekonštrukcia prioritná.

Stará panelovka je zaradená do plánov na rekonštrukciu v rokoch 2013 - 2015.

Samotná rekonštrukcia bude zabezpečená cez verejné obstarávanie v dvoch fázach. Najskôr bude vybratý uchádzač na spracovanie projektovej dokumentácie a následne uchádzač na realizáciu stavby formou červeného FIDIC-u. Predpokladaná hodnota zákazky stavebných prác je v sume 49,8 miliónov eur. Financovanie stavby je plánované zo štátneho rozpočtu a cez Operačný program Doprava z rozpočtu fondov EÚ.

Aktuálny stav cesty je na hranici bezpečnej prevádzky.

Na základe viacerých odborných skúmaní sa preukázalo, že za bežných okolností by cesta mohla byť vyhlásená aj za nezjazdnú. To však v súčasnosti nie je možné. Podložie je na viacerých miestach poškodené a v niektorých prípadoch sa panel môže doslova zodvihnúť a spôsobiť nebezpečnú situáciu. Viacerí vodiči preto využívajú alternatívnu trasu cez obce Príbovce, Jazernicu a Malý Čepčín. Cez tieto obce začala prechádzať aj kamiónová doprava, kvôli čomu starostovia neustále riešia oprávnené sťažnosti občanov. Žiaľ nevedia im pomôcť. Sú tu aj obavy z výrazného znehodnotenia trasy cez obce, ktorá nebola vybudovaná na takýto stupeň zaťaženia.

Aktuálny vývoj rekonštrukcie cesty Martin - Turčianske Teplice.

Rekonštrukcia prinesie aj obmedzenia v doprave.

Frézovanie povrchu a príprava nového asfaltu nie je možné. Cesta sa musí z dôvodu rekonštrukcie podložia pripraviť kompletne nanovo, čo znamená vytvoriť vrstvy v celkovej hrúbke asi jeden meter. Do úvahy pripadá aj recyklácia starého materiálu, ktorý bude použitý ako štrkové lôžko hrubšej frakcie. Komplexný postup výstavby a skladba cesty bude určená až na základe geologického prieskumu v jednotlivých miestach trasy.

Z rekonštrukcie cesty bude profitovať celý región.

Ing. Janka Mikušáková z Regionálnej rozvojovej agentúry Turiec predostrela tému rozvoja turizmu v regióne Turiec-Kremnicko, ktorý sa môže naštartovať práve vďaka rekonštrukcii cesty I/65. V súčasnosti stav tejto komunikácie skôr odrádza od migrácie turistov medzi regiónmi. Agentúra využije všetky možné iniciatívy pre naštartovanie výstavby.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn