Reklama
nedeľa, 15 december 2013 00:00

Ochotnícke divadlo v Turci stále žije Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Komédia Všetko sa ... v podaní hercov DS Pišinger Komédia Všetko sa ... v podaní hercov DS Pišinger

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v tomto roku cyklus divadelných tvorivých dielní. Projekt s názvom „Kam kráčaš, ochotnícke divadlo?“ bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Lektormi vzdelávacích stretnutí boli Mgr. art. Martin Krajčovič a Mgr. art. Zuzana Galková.

Projekt vyvrcholil 7. decembra v kultúrnom dome v Dražkovciach, kde bolo uvedené divadelné predstavenie – komédia Všetko sa ... od anglického autora Raya Cooneyho v podaní divadelného súboru Pišinger z Bystričky, ktoré režírovala Zuzana Galková.

Diskusia členov turčianskych ochotníckych súborov

Príjemný večer pokračoval spoločným posedením turčianskych ochotníkov, kde zhodnotili  priebeh a význam projektu. Zástupcovia divadelných súborov z Bystričky, z Vrútok, z Dražkoviec, z Kláštora pod Znievom a zo Žabokriek tiež vyhodnotili uplynulú divadelnú sezónu, predložili návrhy na svoje nové pripravované hry v ďalšom roku. Pavol Fabro z DS Žabokreky navrhol  nacvičenie spoločnej divadelnej hry v duchu tradičného dedinského divadla spojeného s folklórom. Metodička TKS pre divadlo Jana Knošková ponúkla pomoc divadelným súborom v podobe zapožičania vyše 500 scenárov divadelných hier, ktoré vlastní TKS a informovala o plánoch vytvoriť šatnicu kostýmov, ktoré budú divadelným súborom zapožičiavané.

DS Pišinger - vpredu Milan Zajasenský

Je potešujúce, že ochotnícke divadlo v Turci stále žije a funguje. V niektorých obciach, kde v minulosti pracovali divadelné súbory, sú plány na znovuoživenie divadla – Dražkovce, Turany, Valča. Ostáva dúfať, že neostane iba pri plánoch a skutočne sa divadelné súbory v našich obciach  budú znovu rozrastať a že projekt edukačných aktivít Turčianskeho kultúrneho strediska bude pokračovať aj nasledujúcom roku, aby členovia divadelných súborov mali z čoho čerpať novú motiváciu, inšpiráciu a aby mohli svoje výkony čoraz viac zlepšovať.

Riaditeľka TKS Zuzana Kmeťová (vľavo) a metodička pre divadlo Jana Knošková

 

Autor: Bc. Jana Knošková, Turčianske kultúrne stredisko © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn