štvrtok, 13 december 2012 16:14

Slovenský Červený kríž v Martine oceňoval darcov krvi.

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
Slovenský Červený kríž v Martine oceňoval darcov krvi. Slovenský Červený kríž v Martine oceňoval darcov krvi.

Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty bola v stredu 12. decembra plná skvelých a dobrosrdečných ľudí z regiónu Turiec, ktorí bez nároku na odmenu darovali krv. Na podujatí sa odovzdávali Janského plakety. Darcov prišli podporiť svojim príhovorom aj zástupcovia miest Vrútky, Martin, primátor Turčianskych Teplíc Mgr. Michal Sygút a riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine Doc. MUDr. Julián Hamžík.

Územný spolok SČK Martin má v regióne Turiec celkovo štrnásť miestnych obecných spolkov. Hlavným poslaním miestneho spolku je konkrétna účasť členov pri plnení úloh a aktivít ako kurzy prvej pomoci alebo opatrovateľskej služby, organizujú aj známe podujatia ako Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi, Sviečkový pochod, rôzne prednášky a mnohé iné. Spolok spolupracuje aj so školami a miestnymi záchrannými zložkami a políciou na vytváraní osvety a povedomia pri poskytnutí prvej pomoci.

Slovenský Červený kríž v Martine oceňoval darcov krvi.

Predsedníčka MUDr. Monika Štefanová, PhD. MPH informovala o aktivitách Územného spolku SČK v Martine a poďakovala darcom za ich nezištnú pomoc. Obyvatelia s trvalým pobytom v Turci môžu darovať krv na Národnej transfúznej službe v Martine alebo aj na podujatiach organizovaných počas roka na stredných školách v našom regióne. O aktivitách regionálnej organizácie sa dozviete viac na stránke www.sckmartin.sk.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn