Reklama
nedeľa, 22 december 2013 14:43

SOŠ obchodu a služieb v Martine organizuje 1. školskú odbornú konferenciu

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
SOŠ obchodu a služieb v Martine organizuje 1. školskú odbornú konferenciu SOŠ obchodu a služieb v Martine organizuje 1. školskú odbornú konferenciu

Učitelia odborných predmetov pre gastronomické študijné a učebné odbory podnikli ďalšie kroky k inovatívnemu vzdelávaniu. Od začiatku školského roka pripravujú školskú odbornú konferenciu s názvom „Súčasné trendy v gastronómii a v cestovnom ruchu“, na ktorej sa budú môcť žiaci vzájomne obohacovať najnovšími vedeckými i pragmatickými poznatkami z oblastí súvisiacimi s ich študovanými odbormi. Konferencia bude mať 6 sekcií, ktoré odborne povedú Bc. Humená, Mgr. Vaňová, Mgr. Brezániová, Mgr. Vlasová, Mgr. Pavlík, Ing. Žbirková a PhDr. Huľo, PhD.

Úlohou žiakov je spracovať  a odprezentovať v časovom limite piatich minút PowerPointovú prezentáciu jedného z najnovších  trendov  napríklad v príprave pokrmov, v technike obsluhy, vo výžive, vo výrobe potravín, v riadení pohostinských a ubytovacích podnikov, či v cestovnom ruchu, ktorý  bude v súlade so zadanou  témou konferencie. Ku každej prezentácii bude rozvinutá diskusia, v rámci ktorej môžu účastníci konferencie (žiaci, učitelia, hostia) vyjadriť svoje stanoviská, postoje, pripomienky, skúsenosti a podobne.

 

Školskej konferencii, ktorá sa uskutoční v marci 2014 predchádzajú triedne kolá

To znamená, že sa jej účastnia všetci  žiaci bez rozdielu či študujú v študijnom, alebo v učebnom odbore. Do školského kola hodnotiaca komisia vyberie najlepšie odprezentované príspevky. Sériu triednych kôl školskej konferencie odštartovali  so žiakmi piateho ročníka v študijnom odbore hotelová akadémia Ing. Žbirková a PhDr. Peter Huľo, Phd. Na triednej konferencii dňa 18. 12. 2013 žiaci odprezentovali témy súvisiace s riadením pohostinských a ubytovacích podnikov a s cestovným ruchom. Hodnotiaca komisia mala možnosť vypočuť si množstvo zaujímavých tém ako napríklad „Ekologické inovácie v pohostinských a ubytovacích podnikoch“, „Outsourcing a franchising ako nové formy riadenia pohostinských a ubytovacích podnikov“, zo sekcie cestovného ruchu napríklad „Tajomný svet vulkánov“, „Krásavice na Dunaji“ a množstvo iných. Všetky témy boli odprezentované kultivovaným spôsobom na veľmi dobrej odbornej úrovni. Komisia po ukončení všetkých triednych kôl rozhodne, ktoré príspevky posunie do školského kola. Rozhodovať bude na základe štyroch vopred stanovených kritérií, ktorými sú aktuálnosť trendu (témy), atraktívnosť prezentácie, komunikačná spôsobilosť a celkový dojem. Takýmto spôsobom sa bude postupovať vo všetkých odborných sekciách.

 

Počiatočné prvé kolo školskej konferencie možno vyhodnotiť ako úspešné

Dobrý pocit mali z neho nielen učitelia a vedenie školy, ktoré bolo prizvané na posúdenie celkovej  úrovne podujatia, ale aj samotní žiaci, ktorí sa k nemu vyjadrili takto: „Triednu konferenciu hodnotím pozitívne. Prezentácie všetkých mojich spolužiakov ma zaujali. Za jej najväčší prínos považujem vzájomné obohacovanie sa vedomosťami.“ (Jakub Brokeš)  „Oceňujem na nich hlavne možnosť voľne sa vyjadriť, diskutovať  o probléme nielen so spolužiakmi, ale aj s viacerými učiteľmi. K jednotlivým problematikám sme sa dozvedeli viac ako na klasickej hodine.“ (Rudolf Gabriš) „Som spokojná. Myslím, že podujatie bolo predpremiérou našej maturity.“ (Laura Martiníková)

 

Zdá sa, že cesta po ktorej sa rozhodli ísť učitelia  odborných predmetov na Strednej odbornej škole obchodu a služieb je správna. Diskusie, polemiky, či konfrontácie názorov, ako dôležité súčasti konferencie  možno v súčasnosti považovať za najvhodnejšie a najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré žiakov zaujmú a podnietia ich k aktivite, k myšlienkovému výkonu. Výhodou takýchto podujatí  je aj to, že sa naučia utvrdzovať sa vo svojom názore k daným problematikám, resp. naučia sa ho poopraviť ak zistia, že ten  ich  je nesprávny, ap. Z uvedených dôvodov učitelia odborných predmetov predpovedajú týmto podujatiam veľkú budúcnosť  a veria, že sa na ne budú vždy rovnako tešiť  žiaci ako aj ich učitelia.

 

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD. © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn