pondelok, 17 december 2012 09:51

Žiaci z Martina uspeli v celoslovenskej súťaži!

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Žiaci z Martina uspeli v celoslovenskej súťaži! Žiaci z Martina uspeli v celoslovenskej súťaži!

Žiaci štvrtého ročníka Evanjelickej základnej školy v Martine pripravili v priestoroch telocvične infostánok na tému šetrenie energie s názvom “Save energy“. „V priebehu predošlého týždňa sme na hodinách prírodovedy pracovali na projekte príručky pre domácnosti s tematikou šetrenia energie v našich domácnostiach. Na hodine informatiky sme mali za úlohu s podporou internetu navrhnúť otázky do súťažného kvízu, ktorý bol jednou z aktivít nášho infostánku. Výherca, ktorý správne odpovedal na otázku a náš hosť ho vyžreboval, získal solárnu stavebnicu. Verím, že sa nám s týmto infostánkom podarí vyhrať súťaž a pôjdeme s pani učiteľkou do aquaparku Tatralandia.“ povedal jeden z prezentujúcich žiakov Marek Zumrik.

Žiaci z Martina uspeli v celoslovenskej súťaži!

Ďalšou aktivitou infostánku bola prezentácia žiackych projektov o možnostiach šetrenia energie v domácnostiach. Žiakov oslovila aj prezentácia nášho hosťa Ing.Filipa Beláňa z firmy Martel, ktorý nám názorne prezentoval fungovanie solárneho panelu a jeho využitie v domácnostiach. Najväčší záujem  bol stacionárny bicykel s dynamom, ku ktorému sme pripojili ampérmeter, ktorý ukazoval koľko energie žiak krútením pedálov vyrobí. Cieľom tejto aktivity bolo, aby sme si uvedomili, koľko námahy je potrebné vynaložiť na vyrobenie čo i len malého množstva elektrickej energie, ktorou tak často plytváme.“ zhodnotil akciu jej koordinátor učiteľ Dušan Haško.

Žiaci z Martina uspeli v celoslovenskej súťaži!

Baner s prezentáciou projektov žiakov bol po skončení akcie umiestnený vo vstupnej chodbe školy, kde si ho môžu pozrieť ostatní žiaci, rodičia i návštevníci školy. Projekt štvrtákov z Martina bol 12.decembra odbornou porotou Východoslovenskej energetiky a.s vybraný ako jeden z dvoch najlepších zo 40 prihlásených projektov z celého Slovenska!

Autor: Mgr.Dušan Haško, koordinátor projektu

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn