Reklama
sobota, 11 január 2014 00:00

Evanjelická základná škola v Martine zaznamenáva ďalšie víťazstvá Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
Evanjelická základná škola v Martine zaznamenáva ďalšie víťazstvá Evanjelická základná škola v Martine zaznamenáva ďalšie víťazstvá

Evanjelická základná škola v Martine vznikla v roku 2004 a minulý školský rok k ďalšiemu štúdiu vyprevadila svojich prvých deviatakov. Teší sa mnohým úspešným žiakom, spokojným rodičom, rastúcej kvalite poskytovaného vzdelávania ale aj mnohým prvenstvám, ktorých zoznam každým dňom rastie. Ak rozmýšľate o prihlásení Vášho dieťaťa na Evanjelickú základnú školu a ešte stále nie ste úplne rozhodnutý, veríme že pripomenutie priorít a zásad školy, rovnako ako spomienka na uplynuté úspechy našich žiakov vás pri Vašom rozhodovaní povzbudia.

Angličtina – priorita vzdelávania

Na Evanjelickej základnej škole (ďalej EZŠ) je rozšírené vyučovanie anglického jazyka, ktoré zabezpečujú tak slovenskí učitelia, ako aj zahraniční lektori. Angličtinu sa deti učia už od 1. ročníka. Cudzí jazyk je obsahovo aj jazykovo integrovaný do celého vyučovacieho procesu. Táto metóda vyučovania angličtiny sa označuje skratkou CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Konkrétnymi výsledkami metódy CLIL sú vyučovacie predmety veda v anglickom jazyku a humanitné vedy v anglickom jazyku. Prvý menovaný predmet predstavuje zavedenie angličtiny do predmetov ako geografia, matematika, fyzika alebo biológia. Oblasť humanitných vied v anglickom jazyku ponúka žiakom angličtinu napríklad v rámci predmetov ako dejepis, environmentálna výchova, hudobná alebo výtvarná výchova.

 

Vynikajúce výsledky z materinského jazyka, prírodovedných predmetov  či matematiky

Úroveň vedomostí žiakov je vysoká aj v oblasti vzdelávania zo slovenského jazyka a literatúry či v matematike alebo v prírodovedných predmetoch. EZŠ sa zúčastnila dobrovoľného testovania žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, známe pod názvom KOMPARO. Výsledky tohto testovania ukázali, že žiaci EZŠ v Martine uspeli výborne a svoju školu zaradili medzi 25% najúspešnejších slovenských základných škôl, vrátane osemročných gymnázií.             

Pripravenosť pomôcť iným

Sociálna angažovanosť žiakov v rámci rozličných sociálnych projektov je jedna z najsilnejších charakteristík Evanjelickej základnej školy v Martine. Veríme, že pomáhať blížnym má zmysel a dokáže pomôcť zlepšiť ťažkú a nie raz až beznádejnú situáciu iných ľudí. Aj preto uskutočňujeme dvakrát v roku veľké sociálne projekty, na ktorých sa zúčastňuje celá škola. Zapojením každej triedy a každého žiaka rastie sociálne vnímanie žiakov a ich ochota pomáhať biednym a núdznym.

Milým prekvapením je skutočne pozitívna spätná väzba zo strany žiakov – ich ochota dávať je často hodnotným príkladom aj pre dospelých. Z tohto dôvodu sa do sociálnych projektov nie raz radi zapoja aj samotní rodičia žiakov. Spoločne sme takto pomohli deťom na Ukrajine, pri zbierke na výstavbu Inštitútu odborného vzdelávania v Afganistane, ale ja deťom a mladým ľuďom s HIV v Ugande či prisťahovalcom zo Somálska. Častosť a hĺbku sociálnych aktivít na EZŠ ocenila aj známa nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorá sa dlhodobo venuje sociálnej pomoci núdznym doma aj v zahraničí. Koncom novembra minulého roku tak Evanjelická základná škola v Martine získala vzácnu, raz ročne udeľovanú cenu Človeka v ohrození. EZŠ bola ocenená za „prepájanie globálneho vzdelávania, darcovstva a výchovy k tolerancii a otvorenosti.“   

Pomohli sme deťom z Ugandy narodeným s vírusom HIV

Duchovná formácia a osobnostný rast žiakov

Každodenné ranné stíšenia, pravidelné služby Božie či biblická olympiáda, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky. To sú len niektoré z obľúbených aktivít, zameraných na osobnostný rast žiakov a ich duchovnú formáciu. K správnej formácií  žiakov prispieva aj práca školského psychológa, špeciálneho pedagóga a školského duchovného, ktorí sa venujú tak spoločným, ako aj individuálnym potrebám žiakov. Aj tieto skutočnosti prispeli k ďalšiemu vzácnemu oceneniu školy – už tretí rok po sebe Evanjelická základná škola splnila prísne kritériá UNICEF-u pre udelenie certifikátu Škola priateľská k deťom.      

Ranné duchovné zamyslenia

Voľnočasové aktivity a obľúbené  projekty

Okrem duchovnej formácie majú žiaci možnosť navštevovať širokú ponuku záujmových krúžkov, spomedzi ktorých spomenieme obľúbený krúžok varenia, zdravotnícky krúžok, divadelný krúžok alebo šachový či futbalový krúžok. Žiaci obľubujú aj environmentálne projekty (Recyklohry, Sedem divov Turca), spoločensko-kultúrne projekty (Nenápadní hrdinovia, Škola pre život, Zodpovedne.sk, Viac ako peniaze) či viaceré medzinárodné projekty školy, akými je napríklad projekt Tajná moc médií, prostredníctvom ktorého žiaci spoznávajú silu a vplyv súčasných médií, či taliansky projekt eTwinning Label, prostredníctvom ktorého žiaci poznávajú krásu iných kultúr a medzinárodnej kuchyne.

Krúžok varenia

 

Pridajte sa k nám!

Evanjelická základná škola v Martine je jednou z najlepších základných škôl v regióne. Teší sa úspešným žiakom, spokojným rodičom, rastúcej kvalite poskytovaného vzdelávania ale aj mnohým prvenstvám, ktorých zoznam každým dňom rastie. Ďakujeme za doterajšiu priazeň rodičov a priateľov školy a veríme, že sa k nám pridáte aj Vy!

ZÁPIS do 1. ročníka na Evanjelickej základnej škole sa uskutoční 15. – 17. januára 2014 od 14:00 do 17:00 v Biblickej škole v Martine (M. R. Štefánika 17, vedľa evanjelického kostola).  

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn