pondelok, 20 január 2014 23:51

Galavečer Z lásky k deťom Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Galavečer Z lásky k deťom Galavečer Z lásky k deťom

Sobotňajší večer v Národnom dome patril galaprogramu Z lásky k deťom. Ďakovné podujatie bolo zavŕšením neustále sa rozvíjajúceho charitatívneho projektu Strom splnených prianí. Jeho cieľom je plniť vianočné želania deťom, ktoré majú na zakúpenie vianočného darčeka veľmi obmedzené alebo takmer žiadne možnosti.

Počas večera venovanému darcom, sponzorom, ako aj samotným deťom sa predstavili hudobníci, divadelníci i niektoré z obdarovaných detí. Všetci umelci vystúpili bez nároku na honorár a prispeli tak k charitatívnemu poslaniu Stromu splnených prianí.

Na úvod si hostia vypočuli svetoznáme hity v podaní Janky Ovšonkovej, ktorá používa na hranie netradičný nástroj - pílu so slákom. Medzi ďalšími účinkujúcimi sa predstavili deti a mamičky z domova sociálnych služieb Lúč v Žiline s vystúpením Červená čiapočka - Lovestory v New Yorku. Bábkové divadlo Žilina zaujalo novým predstavením Kata dcéra Kata pod režijnou taktovkou Jakuba Nvotu. Komédia inšpirovaná žilinskou legendou plná humoru, paródie a vtipu pobavila detských i dospelých divákov. Bodkou za večerom bolo vystúpenie detí z detského domova v Martine, ktoré na záver zaspievali spoločnú pieseň.

Strom splnených prianí začal písať svoju históriu v roku 2006, kedy sa sústredil len na detský domov v Martine. Postupom času, aj vďaka rastúcemu počtu ochotných darcov rozšíril svoje pôsobenie a podporuje aj zariadenia v Žiline a pestúnske rodiny z celého žilinského samosprávneho kraja. „Tento rok sa zapojilo 70 detí z detského domova v Martine, 32 detí z domova sociálnych služieb Lúč a 16 detí z krízového centra Náruč. Pomáhali sme aj nadácii Rozum a cit, ktorá podporuje deti z pestúnskych rodín. Podarilo sa splniť všetky priania, sprostredkovali sme darčeky viac ako 150 deťom, darcovia zakúpili dohromady 300 darčekov. Okrem toho sa v rámci verejnej zbierky vyzbieralo 497 eur, vďaka ktorým sme splnili želania, ktoré zostali visieť na stromčeku,“ skonštatovala spokojne organizátorka projektu Juliana Krivušová. „Aby bol projekt transparentný a zachoval si aj naďalej dôveru a priazeň ľudí, celé vyúčtovanie a všetky bločky budú zverejnené na webovej stránke projektu,“ doplnila Krivušová.

Okrem darcov, ktorí zakúpili darčeky alebo na ne finančne prispeli a sponzorov, ktorí sa postarali o celkové režijné náklady patrilo veľké poďakovanie aj ochotným dobrovoľníkom, bez ktorých by akciu nebolo možné organizačne zabezpečiť. „Počas celého trvania podujatia robili osvetu medzi ľuďmi a informovali návštevníkov nákupných centier o možnostiach zapojenia sa do Stromu splnených prianí, strážili darčeky a pomáhali pri finančnej zbierke. Pomoc dobrovoľníkov uvítame samozrejme aj počas ďalšieho ročníka, nakoľko organizácia tohto podujatia je časovo veľmi náročná,“ dodáva spoluorganizátorka Andrea Snopková.

Autor: Mira Kováčová © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online