Reklama
utorok, 21 január 2014 20:25

Osveta sa zameria na umelecký prednes

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Osveta sa zameria na umelecký prednes Osveta sa zameria na umelecký prednes

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ľudovo prezývané „Osveta“ pripravuje 3. februára „Tvorivú dielňu umeleckého prednesu“ pre recitátorov a pedagógov venujúcich sa umeleckému prednesu.

Na tvorivej dielni sa predstavia štyri lektorky z turčianskeho regiónu – recitátorka a režisérka Zuzana Galková z Martina, učiteľka slovenčiny z Pedagogickej a sociálnej akadémie Slávka Sudorová z Turčianskych Teplíc, dlhoročné recitátorky – účastníčky najprestížnejšej súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín - Anna Dubovcová z Turčianskych Teplíc a Eva Potúčková z Koštian.

Lektorky sa budú venovať štyrom základným okruhom:

-          dychová a hlasová rozcvička

-          dôraz na hlásku, slovo, prestávka vo verši, gradácia

-          gestikulácia, posturika, dramatika

-          čítanie s porozumením, výber vhodného textu, koláž a montáž textov

Cieľom tvorivej dielne je zlepšiť umelecký prednes recitátorov a poradiť pedagógom, na čo sa majú zamerať pri práci s mladými recitátormi. V tomto roku sa koná jubilejný 60. ročník najprestížnejšej súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Turčianske kultúrne stredisko v Martine každoročne organizuje nižšie kolá – regionálne a krajské kolo s názvom „Vajanského Martin“. 

Snahou TKS je venovať sa recitátorom, dávať im nové podnety, pomôcť hľadať kvalitnú literatúru, z ktorej môžu čerpať, zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu ale aj celkovo zlepšovať kultúru našej slovenskej reči.

 

Autor: Bc. Jana Knošková, metodička pre umelecké slovo © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online