Reklama
utorok, 21 január 2014 20:31

Múzeum Andreja Kmeťa sprístupní dve nové výstavy Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Múzeum Andreja Kmeťa sprístupní dve nové výstavy Múzeum Andreja Kmeťa sprístupní dve nové výstavy

V priestoroch zrekonštruovanej budovy Múzea Andreja Kmeťa budú od 29. januára do 30. marca 2013 sprístupnené výstavy venované histórii vzniku prvej budovy Slovenského národného múzea a národným kultúrnym pamiatkam okresu Martin.

Výstava: Prvá budova Slovenského národného múzea

Výstava predstavuje návštevníkom udalosti, ktoré viedli k postaveniu I. budovy Slovenského národného múzea, ktorú dnes poznáme ako Múzeum Andreja Kmeťa. Predchádzali jej národno-zberateľské ambície sústreďujúce sa v martinskom prostredí v činnosti Matice slovenskej, Živeny a Národného domu. Nemalý vplyv na založení múzea mali zakladateľské osobnosti Muzeálnej slovenskej spoločnosti (1893) – Andrej Kmeť, Andrej Halaša a Ján Petrikovich. Nepodarilo by sa im to ale bez pomoci mnohých ďalších, ktorí, či už vlastnou prácou alebo finančnými prostriedkami, prispeli na výstavbu muzeálnej budovy, ktorú slávnostne otvorili 7. augusta 1908.

Výstava sprevádza návštevníka sledom historických míľnikov od založenia budovy, sťahovania zbierok z priestorov Národného domu, ale i rokmi jej ďalšieho života – po zoštátnení (1948) až do roku 1964, kedy sa vrátila k svojmu pôvodnému účelu vznikom Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa. Tematicky samostatnú časť tvoria informácie o priebehu rekonštrukcie objektu realizovanej v rokoch 2012 – 2013.

K vytvoreniu predstavy obrazu doby, v akej múzeum vznikalo, napomáhajú i architektonické návrhy muzeálnej budovy od Samuela Petrikovicha, Stanislava Zachara, Jána Hlavaja a Milana Michala Harminca, podľa projektu ktorého sa stavba nakoniec realizovala. Celkovú atmosféru dopĺňa trojrozmerný a archívny materiál – výzvy a spôsob získavania finančných prostriedkov, zoznamy darov do muzeálnych zbierok či fotografie pôvodných expozícií. Vystavené exponáty z oblasti prírodných vied, archeológie, histórie či národopisu patria k najstarším predmetom získaným do zbierok múzea.

 

Výstava: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin

Výstava je sprievodným podujatím k rovnomennej publikácii, ktorú vydali Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. v decembri roku 2012 ako výstup z vedecko-výskumného projektu PÚ SR zameraného na prehlbovanie a syntézu poznatkov o pamiatkovom fonde získaných základným výskumom. Dvadsať veľkorozmerných panelov predstaví verejnosti výber z pamiatkového fondu okresu Martin v jeho druhovej aj časovej rozmanitosti. Doplní ich výber predmetov z depozitárov SNM v Martine – pôvodných súčastí inventáru kostolov, kaštieľov a iných hnuteľných pamiatok, nálezy z archeologických lokalít a i., ktoré sprítomnia príbehy niektorých prezentovaných pamiatok.

Výstavu pripravil Pamiatkový úrad SR s finančným prispením Ministerstva kultúry SR, s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0375-10 a tlačiarne Neografia, a.s., Martin v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine.

 

Autor: Milena Kiripolská © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online