streda, 29 január 2014 00:00

Prvá budova Slovenského národného múzea v Martine opäť otvorená Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(13 hlasov)
Prvá budova Slovenského národného múzea v Martine opäť otvorila svoje brány Prvá budova Slovenského národného múzea v Martine opäť otvorila svoje brány

Vynovená prvá budova Slovenského národného múzea, v ktorej sa začali písať dejiny tejto významnej kultúrnej inštitúcie, zažila v utorkové popoludnie svoje slávnostné znovuotvorenie po celkovej rekonštrukcii. Táto udalosť je zlatou bodkou za minuloročnými oslavami 120. výročia vzniku SNM.

Stavbu pôvodnej budovy iniciovala Slovenská muzeálna spoločnosť na čele s jej vtedajším predsedom Andrejom Kmeťom. Postavená bola v rokoch 1906 až 1907 a už v roku 1908 v nej boli sprístupnené prvé celonárodné expozície. Osudy budovy nie vždy zodpovedali jej významu. Od polovice tridsiatych rokov minulého storočia slúžila iným ako muzeálnym účelom, a to až do roku 1964, kedy sa stala sídlom Turčianskeho múzea Andrej Kmeťa. Do zväzku SNM sa vrátila v roku 1996.

„Uvedomujeme si hodnoty a význam prvej budovy SNM, z toho vychádzalo aj naše úsilie o jej celkovú rekonštrukciu a modernizáciu. Tá prebiehala v rokoch 2012 až 2013 v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií. Celý  proces obnovy budovy máme úspešne za sebou a sme presvedčení, že nielen martinská verejnosť si zo záujmom pozrie výsledok rekonštrukčných prác, aj keď nateraz iba v obmedzenom režime. Návštevníci majú vo vynovených priestoroch možnosť vidieť dve expozície. Prvou výstavou, pripravenou pracovníkmi Slovenského národného múzea v Martine, približujeme históriu a priebeh rekonštrukcie prvej budovy SNM. Druhú výstavu pripravil Pamiatkový ústav Slovenskej republiky ako sprievodné podujatie k publikácii Národné kultúrne pamiatky na  Slovensku - Okres Martin.“ uviedla PhDr. Mária Halmová, riaditeľka Slovenského národného múzea v Martine.

Tejto významnej spoločenskej udalosti sa okrem riaditeľov a pracovníkov SNM, Pamiatkového úradu SR a niekdajšieho Múzea Andreja Kmeťa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva kultúry SR a ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. Nechýbal ani príhovor viceprimátora mesta Martin Alexandra Lilgeho. Stretnutie bolo príležitosťou na poďakovanie sa tým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu rekonštrukcie objektu. Pamätné listy boli odovzdané Ing. Arch. Ottovi Gáťovi, autorovi projektu rekonštrukcie, zástupcom stavebnej spoločnosti, ako aj ďalším osobám zo SNM, Pamiatkového úradu SP a Ministerstva kultúry SR, ktoré sa na projekte podieľali. Slávnostnú atmosféru podujatia dotvárala komorná hudba v podaní zoskupenia Javorové husle.

Pri tejto výnimočnej príležitosti predstavila generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová výstavu Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Okres Martin ako aj rovnomennú knihu: „Túto publikáciu sme vydali už v minulom roku, ale keď sme videli, ako sa kolegom darí finalizovať rekonštrukciu tejto budovy, rozhodli sme sa počkať s jej prezentáciou na túto špeciálnu udalosť. Pamiatkový úrad a my všetci v ňom cítime ako svoju spoločenskú povinnosť sprístupňovať poznatky o pamiatkovom fonde Slovenskej republiky. Dlhodobo, už takmer 15 rokov sa venujeme revízii ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok, čo znamená, že nielen prehlbujeme poznatky o tomto fonde, ale snažíme sa aj vďaka práci v teréne získavať ďalšie nové objekty do zoznamu, aby sme tým oveľa plastickejšie sprostredkovali verejnosti obraz o kultúrnom potenciály Slovenska. Je na čitateľoch, aby v tejto publikácii objavili hodnoty, aké Martin a celé prostredie Turčianskej záhradky v sebe ukrývajú. Táto publikácia vznikala pomerne dlho, je to však vedecké dielo so skutočnou nadčasovou hodnotou a myslím si, že stojí za pozornosť verejnosti.“

Paralelným programom k tejto publikácii je výstava, ktorá prevádza návštevníkov rôznymi obdobiami dejín a celou škálou objektov od pamiatok histórie, cez kaštiele a kúrie až po sakrálnu, profánnu a ľudovú architektúru. "Ako putovná výstava by sa mala dostať aj do slovenských škôl a prispieť tak k systematickej výchove generácie, ktorá bude mať vzťah k tejto krajine a k jej kultúrnemu dedičstvu." dodala Katarína Kosová.

Obe spomínané výstavy sú návštevníkom k dispozícii do konca marca. Na novú stálu expozíciu si bude musieť verejnosť ešte nejaký čas počkať.

Autor: Mira Kováčová © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online