nedeľa, 02 február 2014 00:00

Športovo-náučný chodník na nábreží rieky Turiec Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Športovo-náučný chodník na nábreží rieky Turiec Športovo-náučný chodník na nábreží rieky Turiec

Mesto Martin získalo finančné prostriedky na spevnenie a vyasfaltovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov na nábreží rieky Turiec. Obyvatelia mesta budú môcť nový chodník využívať už v septembri.

Mestu Martin sa podarilo získať finančné prostriedky na spevnenie a vyasfaltovanie chodníka z interného grantového programu Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu určeného na podporu verejnoprospešných projektov zameraných na podporu a zveľaďovanie obcí, miest a regiónov Slovenska. Projekt pod názvom „Športovo-náučný chodník na nábreží rieky Turiec“ bol podporený v maximálnej výške sumou 15 000 eur. Rozpočet na samotný projekt je však vyšší, a preto bude jeho dofinancovanie zabezpečené zo zdrojov mesta a mestských častí. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a vybudovanie zdravého, náučného a príjemného miesta v prírodnom prostredí, kde budú môcť obyvatelia mesta Martin športovať a tráviť voľný čas.

 
Budovanie športovo-náučného chodníka bude pozostávať z viacerých aktivít. V januári sa plánuje oslovenie verejnosti formou občianskej iniciatívy a v apríli by mesto chcelo zorganizovať jarnú očistu nábrežia rieky Turiec, v rámci ktorej by sa zapojili rôzne skupiny obyvateľov. Hlavnou aktivitou projektu je spevnenie a vyasfaltovanie chodníka v dĺžke cca. 1,2 km na nábreží rieky Turiec v trase už existujúceho náučného chodníka česko - slovenskej vzájomnosti, ktorý sa mestu podarilo otvoriť v septembri 2013. Chodník začína pri časti Pltníky a pokračuje až po sídlisko Podháj kolmo na ulicu Mládeže, oproti ulici Timravy. Momentálne je v jeho línii umiestnených šesť informačných tabúľ so základnými informáciami o historických faktoch týkajúcich sa osobností a udalostí spojených s heslom česko – slovenskej vzájomnosti. Slávnostné ukončenie projektu so záverečným podujatím je predbežne naplánované na september 2014.

 

Autor: Mesto Martin, foto Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn