utorok, 18 december 2012 22:07

Medovníky spojili šesť inštitúcii! Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
Medovníky spojili  šesť inštitúcii! Medovníky spojili šesť inštitúcii!

Občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o.z. vzniklo pri Evanjelickom cirkevnom zbore v Martine. Toto združenie uspelo v grantovom programe Nadácie Orange Darujte Vianoce 2012 s projektom „Radujme sa spoločne“, ktorého podstatou  je vzájomné zdieľanie a spoznávanie sa, budovanie priateľstva a medzigeneračných vzťahov.

Medovníky spojili  šesť inštitúcii!

Partnermi projektu boli  Evanjelický farský úrad a.v. Martin a Evanjelická základná škola v Martine Spolupracujúcimi organizáciami boli Biblická škola v Martine, Stredisko evanjelickej diakonie v Sučanoch a Detský domov v Martine.


Cieľom projektu bolo nielen priniesť radosť a potešenie pre tých, ktorí sú zranení a osamelí, ale aj osobnú skúsenosť a uvedomenie si faktu, že nezištné darovanie spôsobuje darcovi vnútorné obohatenie. „Už siedmy rok pravidelne v predvianočnom čase pečieme medovníky spoločne s deťmi z evanjelického cirkevného zboru v Martine. Tejto tradičnej akcie sa pravidelne zúčastňuje približne 20 detí. Tento rok sme však chceli toto podujatie obohatiť o úplne iný rozmer a som veľmi rad, že vďaka Nadácii Orange a našim partnerom sa nám tento zámer aj podaril.“ povedala Mgr. Ľubka Maceková, ktorá v martinskom cirkevnom zbore pracuje ako koordinátorka práce s deťmi.


Samotného pečenia a zdobenia vianočných medovníkov, ktoré sme realizovali v sobotu 15.decembra 2012 sa okrem detí z cirkevného zboru zúčastnili aj ich kamaráti z detského domova, ktorým sme aj takýmto spôsobom spríjemnili predvianočné obdobie. „Nechceli sme zabudnúť ani na ostatné deti z detského domova. K týmto sme nasledujúci deň prišli s už upečenými medovníkmi. Tieto si mohli za našej asistencie vyzdobiť. Vyvrcholením nášho projektu bola spoločná návšteva v stredisku evanjelickej diakonie v Sučanoch, ktorá sa uskutočnila v utorok 18.decembra a bola spojená s vystúpením deti (pásmo básni, piesni a duchovného slova) a obdarovaním tamojších seniorov, pre ktorých sme mali pripravené už upečené, vyzdobené a zabalené medovníky a tiež drobný darček v podobe levanduľového vrecúška.“ konštatovala koordinátorka projektu Mgr. Janka Figurová z občianskeho združenia, ktoré projekt zastrešovalo.

Seniori si ako vďaku za našu návštevu spojenú s programom pripravili pre všetky deti malý vianočný darček - pastelky a omaľovánku. V závere pani kaplánka Mgr. Tatiana Beňuchová z martinského cirkevného zboru poslúžila prítomným vianočným príhovorom a modlitbou, ktoré zakončil túto milú udalosť i samotný projekt. Aj touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať všetkým zúčastnením a hlavne Nadácii Orange, s ktorej podporou sa projekt uskutočnil.

Medovníky spojili  šesť inštitúcii!

Autor: Mgr. Dušan Haško

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn