utorok, 18 december 2012 23:02

Deň otvorených dverí: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.

Ohodnotiť túto položku
(20 hlasov)
Deň otvorených dverí: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu. Deň otvorených dverí: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.

17. decembra sa do Sučian poháhľalo množstvo záujemcov o štúdium. Počas akcie "Open Day 2012" boli pre žiakov aj rodičov pripravené rôzne prezentácie, diskusné fórum a prehliadka školy. Odvážnejší si mohli vyskúšať aj test podobný tomu z prijímacích skúšok. O záujme o podujatie svedčí aj vysoká účasť, ktorá prekročila viac ako 700 návštevníkov z celého Slovenska. Vysoký kredit školy a referencie od absolventov sú dôkazom toho, že gymnázium má profesionálnych pedagógov a k výučbe pristupuje zodpovedne a so záujmom pripraviť žiakov na ďalšie štúdium.

Riaditeľ školy RNDr. Vasil DorovskýVšetky predmety okrem slovenského jazyka sa prváci vyučujú už od druhého školského dňa v anglickom jazyku, pričom využívajú anglické knihy samostatne na každý predmet. Tí žiaci, ktorí prichádzajú zo vzdialenejších regiónov, majú možnosť ubytovania v neďalekom meste Martin. Učitelia sú pripravovaní v štýle západoeurópskej metodológie, ktorá umožňuje vysokú úspešnosť a motiváciu študentov v interaktívnom vzdelávacom procese. Škola poskytuje aj možnosť "pretestovať sa", teda vyskúšať si varianty testov pred prijímacou skúškou.

Deň otvorených dverí: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.

Open Day 2012 mal skutočne nabitý program. Vyučovanie bolo v plnej prevádzke. Návštevníci boli rozdelení do viacero skupín, ktoré pod vedením prefekta absolvovali prehliadku školy a mohli sa zúčastniť skutočnej vyučovacej hodiny ako fyziky, dejepisu, geografie a ďalších. Už pri prvej návšteve triedy nás prekvapilo takmer plynulé ovládanie anglického jazyka žiakmi školy. A to boli prváci. Podľa vyjadrenia riaditeľa školy RNDr. Vasila Dorovského, sa prijatí žiaci nedelia do tried podľa úrovne jazyka ale každá trieda je zmiešaná. To umožňuje lepšie zapracovanie sa žiakov, efektívnu výučbu anglického jazyka a zodpovedné nastavenie rozvrhu pre každý vyučovací predmet.

Deň otvorených dverí: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.

Absolventi školy si kvalitu získaného vzdelania pochvaľujú. Pokiaľ by mali opäť nastúpiť na strednú školu, volili by gymnázium v Sučanoch. Z hľadiska budúcej praxe je tu výučba anglického jazyka na profesionálnej úrovni a stáva sa tak odrazovým mostíkom pre štúdium v zahraničí alebo v práci pre spoločnosti, ktoré vyžadujú tento jazyk ako povinný. Niektorí absolventi sa rozhodli študovať v Anglicku a získali lukratívne miesta napríklad vo verejnej správe. Žiaci, ktorí sú začiatočníkmi v angličtine a prichádzajú na túto školu sa už na konci prvej triedy dostávajú na pomerne slušnú komunikatívnu úroveň - získavajú tak obrovský náskok v jazykových vedomostiach.

Deň otvorených dverí: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.

Na škole existuje množstvo krúžkov a voliteľných predmetov, napríklad matematický, badmintový, basketbalový či hudobný. Tieto sú pod vedením pedagogických zamestnancov školy. Zaujímavosťou je aj krúžok kozmonautika pod vedením Ing. Peter Paulíka, vďaka čomu zavítal na školu aj Ing. Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut. Súčasťou štandardnej výučby je aj povinný pobyt v Anglicku počas prvého ročníka a následne aj ďalšie vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity spojené s návštevou zaujímavých domácich aj zahraničných miest.

Deň otvorených dverí: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.

Čím je škola výnimočná a zaujímavá?

httpv://youtu.be/XRQPzEIBCjw

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn