štvrtok, 13 február 2014 23:34

SOŠ v Žilinskom kraji otvoria nové študijné a učebné odbory

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
SOŠ v Žilinskom kraji otvoria nové študijné a učebné odbory SOŠ v Žilinskom kraji otvoria nové študijné a učebné odbory

Stredné odborné školy (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) otvárajú v snahe zatraktívniť štúdium v školskom roku 2013/2014 viacero nových študijných a učebných odborov. ŽSK je v školskom roku 2013/2014 zriaďovateľom 64 stredných škôl, 1 jazykovej školy a 1 školského internátu.

Podľa riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Dany Mažgútovej je najväčší záujem žiakov základných škôl o štúdium na gymnáziách, obchodných a hotelových akadémiách, stredných priemyselných školách so zameraním na stavebníctvo a informačné a komunikačné technológie a na pedagogickej a sociálnej akadémii.

V regióne Kysúc ponúkne SOŠ obchodu a služieb v Čadci nový štvorročný učebný odbor cukrár, kuchár. Škola otvára aj nový študijný odbor kozmetik, zameraný na získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre vykonávanie odborného poradenstva, ošetrovania pleti a pokožky, jej regeneráciu, skrášlenie a úpravu, vrátane tvorby celkového stylingu. Po jeho absolvovaní získajú absolventi okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list, čím sa zvýši ich kvalifikácia a nadobudnú väčšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce ako aj v podnikateľskej oblasti,“ povedala hovorkyňa ŽSK Hana Danová.

 

SOŠ obchodu a služieb v Martine ponúka nové odbory v oblasti polygrafie a odevníctva

Otvorením učebných odborov polygraf – knihár a krajčír – dámske odevy škola rozširuje ponuku vzdelávania, pričom vychádza z tradície učebných odborov, ktoré ponúkala v minulosti. Učebný odbor krajčír – dámske odevy umožňuje uplatnenie aj pre zdravotne znevýhodnených a integrovaných žiakov. Zamestnávatelia majú neustály záujem o absolventov v učebnom odbore polygraf – knihár, ktorý má v regióne Turiec dlhoročnú polygrafickú, kníhviazačskú a knižničnú tradíciu. SOŠ dopravná v Martine – Priekope vzhľadom na požiadavky pracovného trhu zo strany zamestnávateľov – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. i Železnice SR, a. s. otvára v novom školskom roku učebný odbor železničiar,“ doplnila hovorkyňa ŽSK.

 

V regióne Orava otvára SOŠ lesnícka v Tvrdošíne študijný odbor mechanizácia pôdohospodárstva

V oblasti poľnohospodárstva trh práce požaduje pracovnú silu s úplným stredným odborným vzdelaním, ktorá sa lepšie orientuje v nových technológiách a je prístupnejšia modernizačným procesom v poľnohospodárskej výrobe. Požiadavka na otvorenie študijného odboru mechanik strojov a zariadení vzišla na základe potrieb trhu práce v regióne Liptov a od zamestnávateľov, podnikajúcich v oblasti strojárskej výroby v Liptovskom Mikuláši. Otvorením študijného odboru v SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši bude škola v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi pripravovať absolventov priamo pre potreby súčasnej a budúcej výroby nových klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, nástrojov i tvárnenia plechov,“ dodala Danová.

SOŠ drevárska, ako organizačná zložka Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline, ponúka pre žiakov so športovým nadaním študijný odbor výživa a šport, ktorý pripravuje žiaka – športovca na povolanie úzko spojené so zdravou výživou, správnym životným štýlom a športom. „Absolventi uvedeného študijného odboru sa budú môcť uplatniť nielen ako profesionálni športovci, ale aj ako zamestnanci fitnes centier, športových klubov, kúpeľných a relaxačných zariadení. Otvorenie učebného odboru SOŠ podnikania v Žiline mäsiar, lahôdkar vychádza z požiadaviek pracovného trhu, pričom zamestnávatelia prejavili záujem zamestnať absolventov uvedeného odboru,“ uviedla hovorkyňa ŽSK.

Novinkami v učebných a študijných odboroch podľa nej budú dva experimentálne overované odbory študijný odbor technik drevostavieb v SOŠ drevárskej v Liptovskom Hrádku a učebný odbor skladový operátor v SOŠ podnikania v Žiline. „Základným cieľom experimentálneho overovania je príprava odborníkov pre prácu s modernou technikou a technológiou, vypracovanie metodiky, výučby, opravy, údržby technologických zariadení,“ skonštatovala Danová. „ŽSK a stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti neustále reagujú na meniace sa potreby trhu práce a spoločnosti, ako i záujem mladých ľudí. Vzdelávací proces na vysoko kvalitnej úrovni, odbornosť pedagogických kolektívov, materiálno-technické zabezpečenie škôl, ponuka množstva študijných a učebných odborov sú zárukou pre naplnenie predstáv budúcich stredoškolákov a ich rodičov,“ uzatvoril predseda ŽSK Juraj Blanár.

 

Autor: TASR © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn