sobota, 15 február 2014 13:02

SNK prezentovala diela vydané v roku 2013

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
SNK prezentovala diela vydané v roku 2013 SNK prezentovala diela vydané v roku 2013

Slovenská národná knižnica ako najvýznamnejšia kultúrna inštitúcia uchovávajúca knižničné dedičstvo prezentovala tento týždeň v priestoroch SNK v Martine svoje najvýznamnejšie edičné tituly vydané v roku 2013.

„Pre Slovenskú národnú knižnicu je dôležité prezentovať sa nielen svojimi službami pre verejnosť či rozvojovými národnými a medzinárodnými projektmi, ale aj svojou edičnou činnosťou. Teraz prezentujeme diela súčasných zamestnancov SNK i odborníkov z externého prostredia, ktorí sú však so SNK vždy určitým spôsobom spätí,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Na podujatí sa zúčastnili aj autori a zostavovatelia publikácií, ktorí svoje diela predstavili verejnosti. Ide o tituly určené odbornej, ale aj laickej verejnosti a SNK, samozrejme, nezabudla ani na mladšiu generáciu. SNK v roku 2013 vydala jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha. Dielo prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupňuje verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči - slovakizovanej češtine. Bardejovský katechizmus sa na Slovensku zachoval v podobe unikátneho, jediného, silno poškodeného výtlačku v Slovenskej národnej knižnici. SNK v roku 2013 vydala aj unikátnu publikáciu PROGLAS - veľkolepý básnický chválospev, predslov k prekladu Evanjelia sv. Jána do staroslovienčiny od autora Stojana Lekoskeho. Ďalším zaujímavým titulom sú Dejiny Slovenskej národnej knižnice, ktoré spracoval Štefan Hanakovič.

Diela z produkcie SNK si môžete objednať na www.snk.sk.

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn