sobota, 15 február 2014 13:08

Študenti Evanjelickej spojenej školy v súťažiach rečníckych prejavov v anglickom jazyku

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Študenti Evanjelickej spojenej školy v súťažiach rečníckych prejavov v anglickom jazyku Študenti Evanjelickej spojenej školy v súťažiach rečníckych prejavov v anglickom jazyku

Študent Evanjelického gymnázia v Martine Daniel Dulla vyhral juniorskú kategóriu v súťaži o najlepší rečnícky prejav v anglickom jazyku. Súťaž s názvom Speaker´s Corner bola usporiadaná pre študentov základných a stredných škôl a prebiehala na súkromnom gymnáziu v Žiline. Víťazstvo povzbudilo. Študenti ESŠ preto skúsili uspieť aj v ďalšej súťaži zameranej na angličtinu. Zúčastnili sa krajského kola štátnej súťaže v anglickom prejave, ktoré prebiehalo v Čadci.

Juniorské (súkromné) kolo v Žiline

Daniel Dulla je študent 1. ročníka Evanjelického gymnázia v Martine (ďalej EGMT). Povzbudený oboma svojimi lektormi angličtiny sa rozhodol overiť si svoje schopnosti v oblasti rečníckych prejavov v anglickom jazyku. Pozitívne ho motivovali aj dobré výsledky v angličtine, ktoré Daniel dosahuje vo viacerých predmetoch. Na Evanjelickom gymnáziu je vyučovanie anglického jazyka jednou z priorít. Angličtinu preto zabezpečujú tak slovenskí učitelia, ako aj zahraniční lektori. Cudzí jazyk je obsahovo aj jazykovo integrovaný do celého vyučovacieho procesu. Táto metóda vyučovania angličtiny sa označuje skratkou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Konkrétnymi výsledkami metódy CLIL sú vyučovacie predmety spoločenského a humanitného charakteru, ktoré prebiehajú v angličtine.  

Na EGMT sú tieto predmety vedené vždy britským alebo americkým lektorom v spolupráci so slovenským pedagógom. Aj na obe súťaže v anglickom prejave pripravovali študentov obaja lektori, britský lektor James Baxter aj americký lektoro Matt Haffar. Obaja ocenili predovšetkým „prípravu žiakov pred súťažou.“ Hoci bola pravdepodobnosť výhry vzhľadom na premiéru v súťaži a nízky vek študentov v porovnaní s konkurenciou veľmi malá, študent gymnázia Daniel Dulla v juniorskej kategórii v Žiline vyhral. Obaja lektori, rovnako ako slovenskí pedagógovia angličtiny boli preto s výsledkami súťaže veľmi spokojní.

 

Krajské (štátne) kolo súťaže v Čadci

Druhou skúsenosťou študentov Evanjelického gymnázia a žiakov Evanjelickej základnej školy bola súťaž rečníckych talentov v anglickom jazyku, ktorá prebiehala v Čadci. Olympiáda krajského kola mala štyri vekové kategórie. V anglickom prejave boli zvlášť hodnotení žiaci ôsmych a deviatych ročníkov, juniori vo veku 14-15 rokov, pokročilí vo veku 16-17 rokov a študenti - seniori na hranici dospelosti. K Danielovi Dullovi sa pridal žiak ôsmeho ročníka na Evanjelickej základnej škole v Martine  Oskar Fatul, ktorého pozitívne motivovali dobré výsledky v predmete „Veda v anglickom jazyku“, ktorý je na Evanjelickej základnej škole v Martine (ďalej EZŠ) vedený vyššie spomínaným britským lektorom Jamesom Baxterom, v spolupráci so slovenským pedagógom.

Krajské kolo olympiády v anglickom prejave prebehlo na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci a malo za cieľ „preveriť celý komplex znalostí z oblasti cudzieho jazyka, ktorý predstavuje gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie, hovorenie a čítanie“, prezradil viac o podmienkach súťaže lektor James Baxter. Žiak EZŠ Oskar Fatul súťažil v kategórii 1C, ktorú tvoria "dvojjazyční" žiaci základných škôl, a teda žiakov, ktorí majú anglicky hovoriacich rodičov, navštevujú bilingválne školy, alebo (ako v prípade Oskara) tí, ktorí študujú predmet v angličtine. Oskar sa kvalifikuje pre túto kategóriu, pretože má jednu lekciu „Vedy v anglickom jazyku“ za týždeň.

Daniel Dulla z Evanjelického bilingválneho gymnázia v Martine bol v kategórii 2C1, ktorá je určená pre študentov, ktorí navštevujú bilingválne stredné školy. V tejto kategórii neexistuje rozdelenie podľa veku, čo znamená, že Danielovi, ako študentovi prvého ročníka, konkurovali študenti vyšších ročníkov. Rozdiel medzi Danielom a ostatnými súťažiaci bol teda aj tri alebo štyri roky. „O to viac si možno ceniť úspech prváka Evanjelického gymnázia v Martine Daniela“, pochvalne dodal americký lektor Matt Haffar.

 

Na súkromnej juniorskej súťaži v Žiline obaja študenti vyhrali

Na štátnom krajskom kole v Čadci získal Oskar 10. miesto z 18 vo svojej kategórii, zatiaľ čo Daniel obsadil 5. miesto z 13, čím porazil niekoľko osemnásťročných súťažiacich. Vďaka dvom možnostiam, súkromnej aj štátnej, vyskúšať si svoj prejav v anglickom jazyku veríme že „zážitok z oboch foriem olympiády bol pre študentov veľmi prospešný“, dodal spokojne britský lektor James Baxter.

 

Viac foto: http://www.ssag.sk/photo/corner14.htm

 

Zápis na Evanjelické bilingválne gymnázium

Evanjelické bilingválne gymnázium a Evanjelická základná škola v Martine sú jedny z najlepších škôl v regióne. Tešia sa úspešným žiakom, spokojným rodičom, rastúcej kvalite poskytovaného vzdelávania ale aj mnohým prvenstvám, ktorých zoznam každým dňom rastie. Ďakujeme za doterajšiu priazeň rodičov a priateľov školy a pozývame budúcich stredoškolákov na zápis, ktorý sa uskutoční v štvrtok 27. marca 2014 v priestoroch gymnázia.

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne