pondelok, 17 február 2014 21:33

Valentínsky odkaz pre Teba – služby Božie na Evanjelickej spojenej škole v Martine

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Valentínsky odkaz pre Teba – služby Božie na Evanjelickej spojenej škole v Martine Valentínsky odkaz pre Teba – služby Božie na Evanjelickej spojenej škole v Martine

Symbolicky, na Valentína, si žiaci a študenti Evanjelickej spojenej školy v Martine pripomenuli potrebu a význam lásky v ľudskom živote. V úvodných modlitbách žiaci poďakovali za spoločenstvo, ktoré majú vo svojej škole; za Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za ľudské hriechy a za silu, ktorú Boh dáva človeku nato, aby mohol a dokázal žiť podľa Božieho Slova.

PRAVÁ LÁSKA

Biblický text, ktorý sme si následne spoločne čítali je známym novozmluvným textom o láske, ktorý pripomína, že pravá láska je tá, ktorá je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevystatuje sa a nenadúva“ (1Kor 13,4). Biblický text však pokračuje ďalej a láske priznáva ďalšie atribúty: „Láska nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane“ (1Kor 13, 5-8a).          

Téma Služieb Božích – Oslava lásky – bola zároveň pripomenutím lásky človeka k človeku. Takej lásky, ktorú voláme rodičovská (rodičia, starí rodičia), súrodenecká, kamarátska, partnerská, ale aj láska k domácemu zvieratku. Janka Bosáková, spirituálka na ESŠ žiakom vzápätí pripomenula názorný príklad rodičovskej lásky otca k márnotratnému synovi, ktorý nachádzame v Evanjeliu podľa Lukáša.

 

OTEC, DAJ MI PODIEL, KTORÝ MI PATRÍ

Je to rozprávanie o otcovi, ktorý mal dvoch synov.  V podobenstve, ktoré rozpráva Ježiš žiada mladší brat podiel majetku od svojho otca. Robí to však ešte kým je otec nažive. Inými slovami akoby hovoril: Nechce sa mi čakať na tvoju smrť; poďme sa správať, ako by si bol už mŕtvy. Mladší brat, povedané moderným slovníkom, vlastne hovorí: Daj mi to, čo mi patrí a daj mi to teraz! To, čo by si teda zaslúžil je vyhnanie z rodiny, vydedenie a poriadna príučka. V dobe a kultúre, kde otcovia sú vo veľkej (a náležitej) úcte by človek ani neočakával iný záver.  

Ježiš v príbehu šokuje svojich poslucháčov, pretože predstavuje neočakávané a nezaslúžené pokračovanie príbehu – otec vyhovuje žiadosti mladšieho syna a rozdeľuje svoj majetok (v. 12b). Otca žiadosť syna o odchod z domova bolí, no napriek tomu jej vyhovuje. A syn odchádza...

 

MEDZI ĽUĎMI, A PREDSA SÁM

Spirituálka Janka Bosáková ponúkla k tomuto príbehu paralelu s našimi súčasnými vzťahmi. Aj dnes sa totiž často stáva, že vzťahy prosto nefungujú. Vtedy si radšej hovoríme „už dosť, daj mi pokoj alebo choď preč“, pripomína spirituálka J. Bosáková. Po týchto slovách a úvahách sa „vzťah rozpadáva a človek ostáva osamotený“. Možno nie je sám (ľudí je všade dosť), ale „ostáva osamotený – chýba mu niekto, s kým sa môže porozprávať a zdieľať“, vysvetľuje spirituálka.

Aj mladší syn si povedal „samému mi bude lepšie“. To podstatné v tomto príbehu však je, že napriek svojmu odchodu sa syn smel zase vrátiť. Otec ho totiž nenechal samotného!

VALENTÍNSKY ODKAZ PRE TEBA

Príbeh mladšieho syna nás má byť poučením o tom, že ani Boh Otec nás nechce nechať osamotených. Reaguje inak, ako by sme očakávali alebo si zaslúžili. Boh je láska a čaká na nás! „Si pre mňa vzácny a drahý, milujem Ťa“, to je Ježišov Valentínsky odkaz pre nás.                

 

VZÁCNY REALIZAČNÝ TÍM

Služby Božie na  Evanjelickej spojenej školy v Martine (ďalej ESŠ) máme vždy trikrát. Prvý raz sa stretnú žiaci prvého stupňa Evanjelickej základnej školy, druhýkrát žiaci druhého stupňa a do tretice študenti Evanjelického bilingválneho gymnázia v Martine (EGMT). Program služieb Božích pre žiakov a študentov pripravujú študenti 3. ročníka Misijnej práce s deťmi a mládežou – bakalárskeho študijného programu, ktorý je akreditovaný na Fakulte humanitných štúdií Žilinskej univerzity.

V rámci svojej animátorskej praxe študenti pripravujú krátky divadelný program a vypomáhajú aj pri samotnej realizácii programu. Stálicami školských aktivít tohto druhu sú aj žiaci, ktorí tvoria obľúbenú školskú kapelu. Služby Božie tak obsahujú nielen kázňový text, ale aj pútavú scénku a hudobný doprovod, čo na ESŠ v Martine celkovo prispieva k stále väčšej obľúbenosti duchovno-formačných aktivít tohto druhu.

 

Autor: Hedviga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne