Reklama
utorok, 04 marec 2014 20:49

Výtvarné spektrum v Turci

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Zľava Silvia Rešetárová - členka poroty, ocenené - H. Halasová, M. Mravcová, E. Kmeťová, T. Šatarová, V. Hermanová Zľava Silvia Rešetárová - členka poroty, ocenené - H. Halasová, M. Mravcová, E. Kmeťová, T. Šatarová, V. Hermanová

Koncom februára sa turčianska verejnosť dozvedela výsledky výtvarnej súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum 2014. Regionálne kolo významnej súťaže zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Odborná porota v zložení Peter Matis, Silvia Rešetárová a Martin Novysedlák vybrala 8 výtvarných prác, ktoré budú našich amatérskych výtvarníkov rezprezentovať na krajskej súťaži v Čadci. Do súťaže sa prihlásilo 35 výtvarníkov so 116 dielami. V kategórii A (15 – 25 rokov) neboli prihlásené žiadne diela

V kategórii B (25 – 60 rokov) sa prihlásilo 14 výtvarníkov so 46 dielami. Ocenené boli nasledovné výtvarné práce:

1. miesto – Daniela Fundárková, Martin – Mesačná nálada, pastel 2013

2. miesto – Anna Letková, Martin -  Svetlo, kombinovaná technika 2013

3. miesto – Jana Vaváková, Martin – Mikrosvet, pastel 2013

 

V kategórii C (nad 60 rokov) sa prihlásilo 16 výtvarníkov so 48 dielami. Ocenené boli nasledovne:

1. miesto – RNDr. Viera Hermanová, Martin – Jesen, akvarel

2. miesto – Tatiana Šatarová, Martin - Hudba I. - Klenby štyroch strún, olej  2014

3. miesto – Emília Kmeťová, Martin – Hlaholika, akryl 2013

Čestné uznanie – Mária Mravcová, Martin – Už sa rozhodni, grafika – lept

Čestné uznanie – Hana Halasová, Martin – Neznáma krajina, koláž 2013

 

V kategórii D (autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.) boli prihlásení 5 výtvarníci s 22 plastikami a inými prácami, ale podľa celoslovenských propozícií Výtvarného spektra, ktoré vypracúva Národné osvetové centrum tieto diela sú zaradené do ľudového remesla a nepatria do uvedenej súťaže. Výstava Výtvarné spektrum potrvá do 31. marca 2014, bude sprístupnená v Matičnom dome na požiadanie. Potom budú ocenené výtvarné diela doručené na krajskú súťaž do Čadce, ktorej vyhodnotenie bude 16. mája 2014 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Organizátori - metodička TKS J. Knošková, projektová manažérka D. Ferencová-Matiašková, poverený riaditeľ TKS R. Pančík, predseda poroty P. Matis

 

Autor: Bc. Jana Knošková © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn