nedeľa, 23 marec 2014 00:00

KRESBA - výber najúspešnejších slovenských a zahraničných autorov na Bienále kresby Plzeň

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
KRESBA - výber najúspešnejších slovenských a zahraničných autorov na Bienále kresby Plzeň KRESBA - výber najúspešnejších slovenských a zahraničných autorov na Bienále kresby Plzeň

Medzinárodné bienále kresby Plzeň sa  v Českej republike uskutočňuje pravidelne každé dva roky už od roku 1998. Je zamerané na jednofarebnú kresbu vo formátoch do 100 x 70 cm, ktorú chce podporovať.  Získalo si osobitý profil i záujem umelcov a verejnosti doma i vo svete.

Organizátorom je združenie Bienále kresby Plzeň. Diela na výstavu vyberá medzinárodná porota. Udeľuje ceny domácich i zahraničných inštitúcií a ocenenie Short List. O význame a úspechoch plzenského podujatia svedčí fakt, že má podporu doma i v zahraničí. Koná sa pod Záštitou Ministerstva kultúry ČR, regiónu i mesta Plzeň, jeho kultúrnych inštitúcií,  Západočeskej univerzity v Plzni, Únie výtvarných umelcov v  plzenskej oblasti. Je zaradené do programu Európskeho mesta kultúry Plzeň 2015. Medzi jeho zahraničnými partnermi sú Medzinárodná asociácia umenia - Európa (IAA – Europe), organizácie umelcov v Nemecku, Maďarsku, na Slovensku a v ďalších krajinách, spolupracuje s akadémiou vo Wroclawi.

Na podujatí sa úspešne zúčastňujú aj autori zo Slovenska. Lýdia Jergušová - Vydarená v roku 2004 získala ocenenie Short List, Rastislav Podoba získal v roku 2008 Cenu AIA – EUROPE, Róbert Makar  v roku 2010 a Veronika Rónaiová v roku 2012 Cenu Maďarskej asociácie grafických umelcov.

V medziobdobí  bienále  uskutočňujú organizátori pod názvom Najlepšie diela Bienále kresby Plzeň výstavy výberu prác z jednotlivých ročníkov. Stretávajú sa s nimi, aj opakovane, návštevníci vo viacerých krajinách Európy (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Veľká Británia, Taliansko ...) a  v USA.

Na Slovensku  sa po prvý raz konala takáto výstava (zo 7. bienále) až v roku 2011 vo výstavnej sieni Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave. Podujatie však patrilo k najrozsiahlejším prezentáciám medzinárodného plzenského bienále v zahraničí (popri  výstavách výberových kolekcií v Chicagu (2007) a v Szombathely   v Maďarsku roku 2013)

Priame stretnutie s bienále a hlbšie poznanie podujatia cez výstavu v Bratislave malo ohlas a vyvolalo záujem  návštevníkov i umelcov.  Medzi autorov zo Slovenska, ktorí zaslali svoje práce na ďalší 8. ročník bienále kresby v Plzni v roku 2012,  pribudli  mnohé nové mená.

Na 8. bienále v roku 2012 prihlásilo 437 umelcov z 38 krajín sveta až 1603 kresieb. Po  neľahkom a starostlivom posudzovaní medzinárodná porota na výstavu vybrala 138 prác od 112 autorov z 30 štátov. V tomto náročnom výbere obstálo 7 výtvarníkov zo Slovenska -  Mária Balážová, Ladislav Berger, Ján Kudlička, Štefan Oslej, Ivan Slovenčák, Pavol Truben a Veronika Rónaiová, ktorá získala aj cenu. Kvalitu 8. ročníka potvrdil aj doteraz najväčší počet ocenení, ktoré udelila porota – 10 cien a 20 Short List – čestných certifikátov najvyššej kvality.

Preto sa usporiadatelia Turčianska galéria v Martine a  Bienále kresby Plzeň opäť rozhodli pripraviť   výstavu z bienále. Aby v ďalšom regióne  Slovenska, kde je viacero stredných i vysokých škôl s výtvarným zameraním, predstavila kresbu z Plzne, tentoraz v koncepcii  dvoch kolekcií – diel slovenských autorov  ocenených na bienále od jeho vzniku  a súboru výberu prác z ostatného  8. ročníka v roku 2012 pod názvom KRESBA – výber najúspešnejších slovenských a zahraničných autorov na Bienále kresby Plzeň.

Návštevníci uvidia celkom 72 kresieb z 19 krajín sveta. Medzi nimi  autorov z Nemecka, Poľska, Maďarska, Česka, Francúzska, Slovinska, Fínska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Veľkej Británie a Írska, Turecka, Indie, Austrálie,  Japonska, Argentíny, USA a Slovenska. Medzi držiteľmi cien Bienále kresby Plzeň 2012 je vystavený nositeľ Grand Prix Martin Zálešák (ČR), Tereza Reichová(ČR), Libor Juřena (ČR), Slawomir Grabowy z Poľska, Balázs Kovács a Gábor Gyorgy Nagy  z Maďarska, Andrej Pavlič zo Slovinska, Petr Boué z Nemecka, Toshio Yoshizumi z Japonska, už spomínaná Veronika Rónaiová zo Slovenska a mnohí nositelia ocenenia Short List.

V obraze výberu prác  z ostatného ročníka bienále sa návštevníci teda stretnú najmä s ocenenou súčasnou kresbou, ale aj s dielami z pre nás menej známych kultúr.  Kresby desiatich vystavujúcich umelcov Slovenska  budú môcť vnímať aj cez tento uhol pohľadu.

Hoci je medzinárodné Bienále kresby v Plzni zamerané na čiernobielu kresbu do formátu 100 x 70 cm a umelci vystavujú kresbu ako samostatnú umeleckú výpoveď,  podujatie vôbec nie je mimo celého súčasného  diania v celej jeho šírke a bohatosti. Niekedy vystavené  kresby pochádzajú  priamo  z celku intermediálnych diel, inštalácií a projektov  autorov. Kresba ako disciplína umenia je  stále príťažlivá,  je   nezastupiteľná. Aj v dnešnom postkoncepuálnom myslení.  Tvorcom i nám umožňuje najpriamejšie  stretnutie s ľudskou  mysľou.  Práve  pre  tieto  jej  vlastnosti  a bohaté možnosti  výpovede  sa  k nej vracajú autori zo všetkých oblastí i generácií súčasného vizuálneho umenia. Stretáme ich aj v tejto vystavenej kolekcii.

 

Autor: Dana Doricová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Reklama

Doprava v regióne