Reklama
nedeľa, 30 marec 2014 09:44

Turčianska galéria slávnostne uviedla publikáciu mapujúcu 30 rokov jej pôsobenia Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Turčianska galéria slávnostne uviedla publikáciu mapujúcu 30 rokov jej pôsobenia Turčianska galéria slávnostne uviedla publikáciu mapujúcu 30 rokov jej pôsobenia

Počas štvrtkového večera bola v Turčianskej galérii v Martine slávnostne uvedená do života kniha s názvom 30 rokov Turčianskej galérie All the best 1983 – 2013, ktorá je sumarizáciou toho najlepšieho, čo v tejto inštitúcii počas jej pôsobenia vzniklo. Pripomína významné počiny ako aj ľudí, ktorí za nimi stáli.

"Turčianska galéria v Martine, je jedna z mnohých kultúrnych inštitúcií, ktoré tu pôsobia. Popri inštitúciách ako sú Matica slovenská, Slovenské národné múzeum a jeho pracoviská, Slovenské komorné divadlo si našla svoje miesto na kultúrnej mape. Martin a Turiec dali výtvarnému Slovensku ale aj svetu mnoho významných umelcov, preto je našou povinnosťou uchovávať a rozvíjať ich dedičstvo. Práca s umelcami, ich dielami a umeleckými artefaktmi je veľmi zaujímavá, náročná a bez dávky trpezlivosti nie je možné pripraviť zaujímavú výstavu, realizovať výskum, pripraviť katalóg či iný výstavný projekt. Naša galéria počas svojho pôsobenia pripravila množstvo výstavných projektov doma i v zahraničí s dôrazom na prezentáciu turčianskeho umenia a zároveň s dôrazom na prezentáciu významných osobností výtvarného umenia spoza hraníc Slovenska," priblížil poslanie Turčianskej galérie riaditeľ Ľubomír Kraľovanský.

 

Publikáciu predstavila v príhovore jej zostavovateľka Jarmila Kováčová

"Tridsať rokov sa v istú chvíľu zhutnilo do krátkeho obsahu knihy a samozrejme nebolo možné obsiahnuť všetko a vtesnať do nej všetkých ľudí, ktorí počas tých 30. rokov galériu podporovali. Za touto knihou treba vidieť v prvom rade dejiny, dejiny jednej malej organizácie, dejiny kultúry mesta Martin a tiež istú dokumentáciu doby, ktorá súvisela so zrodom, históriou a smerovaním tejto inštitúcie. Pripomína  osobnosti, ktoré mali veľkú zásluhu na tom, že táto organizácia uzrela svetlo sveta. Boli to výtvarníci a osobnosti, ktoré profilovali výtvarný život. Zrod galérie nebol jednoduchý, ale o to vzácnejší je samotný fakt, že ubehlo 30 rokov a táto galéria stále žije."

 Obsahom pripravovanej príležitostnej publikácie Turčianskej galérie v Martine je autorská reflexia výtvarného umenia v Turci. 30 rokov existencie fondového pracoviska galerijného typu pôsobiaceho v meste s modernými výtvarnými dejinami považuje zostavovateľka publikácie za vhodnú príležitosť ako artikulovať niektoré širšie kultúrno-spoločenské témy, ktoré sa odrážali v jednotlivých oblastiach činnosti Turčianskej galérie, ale aj jej špecializáciu v kontexte regionálnych galérií na Slovensku, akou je starostlivosť o detského návštevníka galérie a mládež v „teen“ veku (predstavenie projektu Bienále fantázie, 1969-2012), programového úsilia "kamennej" inštitúcie vstúpiť do verejného priestoru (sympózium Socha v meste 2003-2013) a návratu k slávnej ére tlače krásnych knižných publikácií transformovanej do medzinárodného výstavného projektu Trienále umenia knihy (predtým Bienále knižného umenia (1995 - 2001)

Publikácia je obsahovo koncipovaná tromi autorskými príspevkami bývalých a súčasných odborných pracovníčok galérie. Autorkou príspevku „Turčianska galérie v Martine oslavuje 30. výročie založenia“ je historička umenia a prvá odborná pracovníčka, poverená prípravou vzniku Turčianskej galérie, pani Mgr. Zita Kostrová. Príspevok chronologicky zachytáva moderné dejiny galerijníctva v Turci, ozrejmuje kultúrno-spoločenské aspekty vzniku prvej národnej galérie slovenskej (1933 – 1938),  iniciatívy súvisiace so vznikom krajskej galérie na počiatku 50. r. minulého storočia až po vyústenie snáh umelcov a kultúrnej verejnosti o vznik Turčianskej galérie v r. 1983. Príspevok sa dotkol aj akvizičného programu  galérie z druhej pol. 80. r. 20. st., ktorý autorka textu spolutvorila, s dôrazom na nákup diel Mikuláša Galandu a skupiny galandovcov.

Teoretička kultúry a umenia PhDr. Jarmila Kováčová pracuje v TG od roku 1995, v r.2000 - 2012 na pozícii riaditeľky. Jej príspevok "All the best“ predstavuje  chronologický sumár prioritných výskumných, zberateľských, prezentačných a edukačných aktivít galérie v období rokov 1987 – 2013, ktorý nie je iba hodnotiacou rekapituláciou súčasných výtvarných reálií Turca, ale aj pokusom o hlbšiu socio-kultúrnu sondu problematiky percepcie výtvarného umenia rôznymi sociálnymi a kultúrnymi komunitami, opäť vo vzťahu k praktickým skúsenostiam z tvorby a manažovania prioritných projektov galérie.  

Historička umenia Mgr. Silvia Rajčanová bola internou kurátorkou galérie a spolupracuje s ňou do súčasnosti. Je autorkou prestížnych odborných aktivít adresovaných mladému návštevníkovi galérie. Jej príspevok 18 <x>35 m mapuje aktuálne trendy tvorby najmladšej generácie výtvarníkov Turca aj prostredníctvom výstavných a edukačnych projektov galérie, ktoré autorka príspevku spoluvytvára dodnes a súčasne predstaviť formy komunikácie s najmladšou generáciou návštevníkov galérie, ale aj výtvarných umelcov tak, aby sa galéria regionálneho typu stala ich "domovskou" galériou.

Obrazová príloha tvorí rozsahom najväčšiu časť publikácie a predstavuje výber exkluzívnych diel slovenských modernistov z majetku TG až po posledné akvizície generácie stredných a mladých umelcov, zastúpených v zbierkach galérie (1983-2013), tematicky radenej  fotodokumentácie z prioritných  výstavných a sprievodných aktivít galérie a dokumentov historickej povahy.

Autor: Mira Kováčová, Turčianska Galéria © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online