pondelok, 31 marec 2014 22:56

Turčianske kultúrne stredisko pripravilo deťom dve súťaže

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Turčianske kultúrne stredisko pripravilo deťom dve súťaže Turčianske kultúrne stredisko pripravilo deťom dve súťaže

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 5.4.2014 o 9.00 h v CVČ Kamarát súťaže: Husličky z javora 2014 – regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov; O zlatú guľôčku 2014 – regionálna nepostupová súťaž sólistov spevákov.

Regionálna postupová súťaž Husličky z javora 2014 je podujatím, ktorého sa zúčastnia detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, detský sólisti speváci a inštrumentalisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť v regióne Turiec (okresy Martin, Turčianske Teplice).

V rámci súťažnej prehliadky Husličky z javora sa uskutoční aj nesúťažná prehliadka sólistov spevákov O zlatú gulôčku 2014. Cieľom tejto súťaže je rozširovanie povedomia o turčianskych piesňach, preto jedna z piesní musí mať pôvod v Turci. Vybraní finalisti sa zúčastnia koncertu uvedeného v rámci XXX. ročníka Turčianskych slávnosti folklóru.

 

Autor: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn